TODO

Formidling

Per nå er det bare uthenting av filer lastet opp på formidlingstjenesten som er tilgjengelig via API. En mer utfyllende beskrivelse av formidlingstjenesten i Altinn kommer etter hvert under Guider. Laste ned filer fra formidlingstjeneste GET https://www.altinn.no/api/{who]/brokerservice/files/{filereference} ApiKey: myKey Accept: application/hal+json »