Profil

Altinn API tilbyr tilgang til profil-data.

På denne siden:

Lese egne profildata (privatperson)

Man kan hente ut informasjon fra egen brukerprofil i Altinn, som gir oversikt over hvem som er logget inn (navn, adresse, personnr, etc). Det returneres også en lenke til profilsiden i altinn.no (lenke av type portalview).

GET operasjon for å lese min Profil:

GET https://www.altinn.no/api/my/profile HTTP/1.1
ApiKey: myKey
Accept: application/hal+json

Respons:

{
  "Name": "HÅKON TRANA",
  "AddressLine1": "",
  "AddressLine2": "Borgermester Platous gate 7",
  "AddressLine3": "5008 BERGEN",
  "UserName": "haakon@trana.net",
  "MobileNumber": "99988888",
  "PreferredLanguage": "NorwegianNO",
  "ShowClientUnits": true,
  "PrivateConsent": true,
  "ProfessionalConsent": true,
  "ContactInformation": {
    "Email": "haakon@trana.net",
    "Mobile": "99988888",
    "RequestsEmailReceipts": false
  },
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://www.altinn.no/api/my/profile"
    },
    "portalview": {
      "href": "https://www.altinn.no/Pages/Profile/MyUserSettings.aspx"
    }
  }
}

Les kontaktinformasjon for virksomheter

Det er mulig å hente ut informasjon fra på virksomheter som brukeren har rettigheter til i Altinn. Organisasjonsnummeret til virksomheten benyttes til adressering.

GET operasjon for å lese kontaktinformasjon for en virksomhet:

GET https://www.altinn.no/api/{orgno}/profile HTTP/1.1
ApiKey: myKey
Accept: application/hal+json

Respons:

{
  "Entity": "Altinn testvirksomhet",
  "Email": "test@test.com",
  "MobileNumber": 99988888,
  "Address": "Storgata 1",
  "PostCode":"8900",
  "City":"Brønnøysund",
  "BusinessAddress": "Kirkeveien 2",
  "BusinessPostCode":"8800",
  "BusinessCity":"Sandnessjøen",
  "LastModifiedBy": "LANDE JAN ÅGE",
  "LastModifiedDate": "2014-06-14T17:17:11.223",
  "IsSelectedForNotification": false,
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://www.altinn.no/api/428743989/profile"
    },
    "portalview": {
      "href": "https://www.altinn.no/Pages/Profile/UnitProfile.aspx?o=428743989"
    },
    "contactinformation": {
      "href": "https://www.altinn.no/api/428743989/profile/contactinformation"
    }
  }
}

Email og MobileNumber og adresse informasjon er registrert på virksomheten i Enhetsregisteret.

Dersom brukere følger lenken til contactinformation vil det bli returnert en liste med kontaktinformasjon registert av brukerne i Altinn. Kontaktinformasjonen blir benyttet til varsling (epost og sms) på vegne av tjenesteeiere i Altinn.

Følgende er en GET operasjon for å lese kontaktinformasjon for en virksomhet:

GET https://www.altinn.no/api/{orgno}/profile/contactinformation HTTP/1.1
ApiKey: myKey
Accept: application/json

Respons:

[
 {
  "Id": 2686,
  "Name": "+4799000000",
  "Email": "",
  "MobileNumber": "+4799000000",
  "IsSelectedForNotification": true
 },
 {
  "Id": 7960,
  "Name": "alfa@beta.no",
  "Email": "alfa@beta.no",
  "MobileNumber": "",
  "IsSelectedForNotification": true
 }
]

Man kan slette enkelte innlegg av kontakinformasjon ved å sende en DELETE-operasjon på innleggets Id:

DELETE https://www.altinn.no/api/{orgno}/profile/contactinformation/{Id} HTTP/1.1
ApiKey: myKey

Ved vellykket sletting vil man få tilbake en tom respons av type “204 Contact Information Deleted”.

For å legge inn ny kontaktinformasjon kan man sende en POST-operasjon med enten Email eller MobileNumber fylt ut. Merk at de andre feltene ikke skal ha noen verdier!

POST https://www.altinn.no/api/{orgno}/profile/contactinformation HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Accept: application/json
ApiKey: myKey

{
  "Email": "alfa@beta.no"
}
POST https://www.altinn.no/api/{orgno}/profile/contactinformation HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Accept: application/json
ApiKey: myKey

{
  "MobileNumber": "+4799000000"
}

Ved vellykket innlegg vil man få tilbake en tom respons av type “204 Contact Information Created”.