FAQ

Svar på noen av de vanligste spørsmålene om tjenester 3.0.

På denne siden:

Finnes det en beskrivelse av tjenester 3.0?

Ja, på overordnet nivå så har vi fire målsettinger, og en overordnet beskrivelse av arkitekturen.
Dokumentasjon er nå lagt ut her:

Når kan vi ta i bruk tjenester 3.0?

Nå som noe av finansieringen er på plass vil vi kunne starte realisering av målsettingene for 3.0. Det å tilgjengeliggjøre og oppdatere tjenester 3.0 fortløpende fremover, for å få kontinuerlig feedback, er ønsket måte å jobbe på.

Se siste status for detaljer.

Kan man gjenbruke noe fra skjema basert på InfoPath, eller må man starte helt på nytt?

Tjenester 3.0 vil støtte eksisterende datamodeller (XSD) fra SERES og OR, noe som betyr at de fleste grensesnitt (mottak, preutfylling, innsending, etc) vil kunne gjenbrukes uten store endringer i tjenesteeiers fagsystemer eller sluttbrukersystemer. Kall mot dagens mappere og interne tjenester skal også fortsatt fungere, selv om vi på sikt ønsker å fase ut mappere til fordel for noe bedre.

Vi har vurdert muligheten for å lage et verktøy som automatisk konverterer fra InfoPath til tjenester 3.0, helt eller delvis.
Etter diskusjoner med diverse tjenesteeiere, så har det kommet frem at man sannsynligvis uansett vil ønske å forbedre brukergrensesnitt, og forenkle tekster og logikk når man går over til responsive tjenester som skal fungere også på mobil. Det å utvikle et konverteringsverktøy er ikke helt utelukket, men det må gi en reell verdi for tjenesteeierne.

Finnes det noen retningslinjer for å lette overgangen fra InfoPath?

  • Lag enkle og fornuftige modeller (XSD) som inneholder så mye som mulig av datatyper, begrensninger, etc. istedenfor å kode disse selv.
  • Benytt regelmotor (XML) istedenfor C# i InfoPath for logikk (særlig for kompliserte skjema).
  • Lag gode og korte tekster som har en større sjanse for å fungere også på små skjermer.
  • Vurder om store tabeller (antall kolonner) egentlig er nødvendig.

Vil vi kunne utvikle eget brukergrensesnitt og kun benytte API’ene i Altinn?

Ja. API’ene til Altinn vil fortsatt fungere som før, og tjenester 3.0 vil løfte API’ene til en kanal som er likestilt med portal også ved utvikling og testing av tjenester. Det vil også legges til rette for å kunne eksponere alle ressurser som utvikles som API, f.eks. tekst-ressurser, metadata, semantiske koblinger, valideringer, etc.

Vil det forsvinne funksjonalitet som finnes i dagens plattform?

I utgangspunktet nei, så fremt det ikke er funksjonalitet som ikke benyttes, eller som ikke gir mening lengre.
De første versjonene av tjenester 3.0 vil ikke inneholde all funksjonalitet, da de viktigste egenskapene vil leveres først og videre utvikling vil gjøres basert på feedback.

Er tjenester 3.0 prioritert?

Ja. Tjenester 3.0 er helt sentral for å kunne realisere de fire satsingsområdene i Altinn-strategien. I tillegg er tjenester 3.0 definert som ett av hovedproduktene i Altinn, og er dermed sentral også i Altinn produktstrategi.

Hva slags teknologi benyttes i tjenester 3.0?

Se oversikten over programvare.

Når vil den gamle InfoPath-løsningen fases ut?

Enten når alle “aktive” InfoPath-skjema er flytte over og reimplementert på ny plattform, eller når support for InfoPath i SharePoint Server avsluttes (2023, ev. 2026 hvis vi oppgraderer til SharePoint 2016/2019).

Microsoft har nå bekreftet at support for SharePoint 2019 vil være på linje med 2016, noe som betyr at support på dagens skjemaløsning kun vil kunne tilbys fram til 2026 såfremt ikke fremtidige versjoner av SharePoint utvider dette, noe som er usannsynlig.

Support for InfoPath er også en faktor, men denne virker å forlenges hver gang støtten for InfoPath i SharePoint forlenges.

Rent økonomisk i forhold til driftskostnader så vil det være fordelaktig å fase ut den gamle løsningen så snart som mulig, men det vil selvsagt ikke kunne gjøres før alle tjenesteeiere er klare.