Feilkoder og feilmeldinger

Spørsmål og svar som gjelder feilkoder og feilmeldinger

På denne siden:


Hva betyr ‘ValidationFailed’ som jeg får i asynkron kvittering?

Eksempel på feilmelding: «Error Merverdiavgift-datadef-10098 only integers allowed»

Svar: Skjemaet validerer ikke i henhold til spesifikasjonen. I dette eksempelet ser vi at det er feltet «Merverdiavgift-datadef-10098» som er galt. Se hva verdien i dette elementet er, og sjekk XSD-spesifikasjonen for hvilke restriksjoner som gjelder for dette elementet.

NB! Dette er den absolutt vanligste feilen og gjelder validering på payload.


Jeg får beskjed om at skjemaet ikke finnes?

Feilmeldingskode: «Rejected».

Tekst: «There exist no valid services with given service code/edition code»

Svar: Skjemaet/tjenesten er ikke tilgjengelig i dette miljøet. Kontakt tjenesteeier om du forventer noe annet. Du kan også sjekke om tjenesten er tilgjengelig i miljøet ved å bruke det åpne metadata REST-apiet som viser alle tjenester i hhv. produksjons- og testmiljø:
PROD: https://altinn.no/api/metadata
TT02: https://tt02.altinn.no/api/metadata