Samtykkesiden

Presentasjon av samtykkesiden

Etter innlogging vil sluttbrukeren bli presentert for en egen samtykkeside.
Figurene under viser et eksempel på hvordan en samtykkeside kan se ut i et lånesøknadscase:

Samtykkesiden

Samtykkesiden

Når sluttbruker har gitt samtykke blir rettighetsdelegeringen til datakonsumenten utført og brukeren blir sendt tilbake til siden som er angitt av datakonsument i redirect-URL. Sluttbruker kan også velge å ikke gi samtykke.