Samtykkesiden

Presentasjon av samtykkesiden

Etter innlogging vil sluttbrukeren bli presentert for en egen samtykkeside.
Figurene under viser et eksempel på hvordan en samtykkeside kan se ut i et lånesøknadscase:

Samtykkesiden

Samtykkesiden

Tjenesteeier har fleksibilitet i hvordan denne siden utformes gjennom bruk av maler.

Når sluttbruker har gitt samtykke blir rettighetsdelegeringen til datakonsumenten utført, vil brukeren kunne bli sendt tilbake til siden som er angitt av datakonsument i redirect-URL. Sluttbruker kan også velge å ikke gi samtykke.