Bekrefte

Operasjoner for å bekrefte mottak av meldinger

Bekreftelse utføres med CONFIRM på message

Følgende request bekrefter at den aktuelle meldingen er motatt. Når bekreftelsen er utført returneres HTTP 204 - No Content.

Bekreftelse er kun mulig for correspondence som krever brekreftelse.

PUT https://www.altinn.no/api/{who}/messages/{messageid}/confirm HTTP/1.1
Content-Type: application/hal+json
ApiKey: myKey