Digital Post til Virksomheter

Altinn er valgt som løsning for å sende digital post fra det offentlige til virksomheter. Vi har utviklet et ferdig sett med tjenester til dette formålet slik at du skal slippe å utvikle dem selv.

Altinns meldingstjenester kan benyttes i ulike sammenhenger, ofte i forbindelse med andre dialogtjenester i Altinn. Digital post til virksompheter (DPV) er således en påbygg for de avsendere som i utgangspunktet kun skal sende post til virksomheter uten behov for å knytte dette tett til en spesifikk innsendingstjeneste i Altinn, eller særskilte behov som ikke dekkes av DPV.

Med tradisjonell bruk av Meldingstjenester i Altinn har Tjenesteeierne selv utviklet egne Meldingstjenester, der de selv kan stille krav til at kun brukere med spesielle roller skal få tilgang. I DPV introduseres derimot meldingstjenester som er generelle i krav om sluttbrukers rolle. Det vil være opp til virksomhetene som mottar post å styre tilgang til egen post, og formidle denne videre inn i sin organisasjon, enten via automatiske og maskinell integrasjon med Altinn eller tilgang i Altinn meldingsboks.

Slik går du frem:

  1. Start med å definere brukerbehov
    Tenk nøye gjennom hele prosessen fra et brukerperspektiv. Hva er utfordringen og hvem skal den løses for? Hvem skal du sende post til? Skal du sende varsel på e-post og/eller sms? Lag gjerne en skisse til kommunikasjon med brukeren og test skissen på folk i målgruppen. God planlegging er nøkkelen til et godt resultat. Sjekk Guide: Hvordan jobbe brukerorientert? for inspirasjon.
  2. Signere bruksvilkår fra Altinn
    Først må du samtykke til bruksvilkårene i Altinn. Last ned, les igjennom, signér og send til postmottak@digdir.no
  3. Signere bruksvilkår fra DIFI og få tilgang til systemer
    Altinn har et samarbeid med Difi på Digital post til virksomheter. For å komme i gang starter du med å kontakte Difi: servicedesk@digdir.no. De bistår deg så du får signert Difis bruksvilkår og gir deg også tilgangen du trenger for å ta i bruk våre tjenester.
  4. Tilrettelegge egne systemer for sending av meldinger
    For å kunne sende meldinger fra ditt fagsystem til Altinn må dine systemer tilrettelegges for dette. Det tilbys grensesnitt både på batch og web service. Vi anbefaler web service siden du uansett vil benytte dette for å hente status på sendte meldinger. Les i Guide for DPV for informasjon om grensesnittet mellom ditt system og Altinn
  5. Utvikle tjenesten
    Du er nå klar til å ta i bruk en av våre ferdigutviklede tjenester til digital post. Det er utviklet ti tjenester innenfor ulike tjenesteområder slik at du skal slippe å utvikle dem selv. Dette er fellestjenester alle som skal sende DPV kan benytte. Les Guide: Digital post til virksomheter om hvordan du kobler deg på tjenestene.

Det er en fordel om du på forhånd har jobbet med tekster i melding og varsling ut fra et brukerperspektiv, slik at du har klart for deg hva som skal utvikles.

  • Overordnet funksjonalitet

    Altinn har utviklet et ferdig sett med Meldingstjenester til bruk i DPV (Digital Post til Virksomheter). Dette er fellestjenester som alle avsendere av DPV kan benytte uten noen form for tjenesteutvikling på forhånd.

  • Grensesnitt

    Tekniske grensesnitt for digital post til virksomheter.

  • Eksempler

    Eksempler på request og respond.

  • Spørsmål og svar om DPV

    Ofte stilte spørsmål om DPV