Testing

Beskrivelse av hvordan man tester mappere.

På denne siden:

Testene til en mapper skrives i prosjektet Tests. Her ligger filen UnitTests.cs som skal inneholde alle filene.
Prosjektstrukturen er som vist under.

Testprosjekt i Visual Studio

Testprosjekt i Visual Studio

Testene vil benyttes av Altinn for verifikasjon og kodegjennomgang før installasjon, så det er viktig at testene er dekkende for funksjonaliteten. De må også kunne kjøres i TUL slik at Altinn får verifisert at de kjører feilfritt.

Koble seg til en mapper

Når man skal skrive tester mot en mapper må disse ha en tjenestereferanse til den mapperen som skal testes, og derfor må referansen settes opp.
Eksempel på adressen som skal benyttes er vist her:

http://localhost:8888/mapperservices/ttd/

Port 8888 og mapperservices må benyttes på grunn av sikkerhetsrelaterte restriksjoner i Tjenesteutviklingsløsningen (TUL).

Skrive tester

En enhetstest er en test som kun tester en liten del eller en metode i applikasjonen. Man bør skrive så mange tester som mulig, for å sørge for at feil blir fanget opp. Når man har tester som feiler er det enkelt å se hvor i koden feilen ligger.

Man bør teste:

 • Input data. Test formatet på data som kommer fra brukere og at det er brukt riktige verdier (tall, string, spesialtegn, dato)
 • Output data. Svar som blir sendt til brukeren, bør sjekkes.
 • Null-verdier. Svar som blir sendt til brukeren bør ikke inneholde null verdier. Dette kan få koden til å feile. Dette gjelder spesielt for noder med undernoder i datastrukturen da utviklere ofte glemmer å håndtere nullverdier på slike steder.
 • Sjekk om mapperen fanger opp “Exceptions”, og at brukerne får en forståelig og oversiktlig feilmelding.
 • Man skal skrive positive og negative tester

Se også hvordan tester skrives i .NET-rammeverket.

Positive tester

Når man lager positive tester gir man systemet korrekte data å teste med. Dette tester såkalt «happy-path» der systemet får forventede data og da skal returnere gyldige svar.

Eksempel på en positiv test:

using System;
using Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting;
using Tests.SvcRef;
using System.Text;

namespace Tests
{
  [TestClass]
  public class UnitTests
  { 
    [TestMethod]    
    public void TestGetMidlertidigKjoeretillatelse()
    {
      using (var proxy = new MapperClient())
      {
        var forespoersel = new TillatelseForespoersel()
        {
          Fnr = "16127378945"
        };
        var respons = proxy.GetMidlertidigKjoeretillatelse(forespoersel);

        if (respons != null)
        {
          Assert.AreEqual("Harry Hole", respons.Tillatelse.Navn);
          Assert.IsTrue(respons.Tillatelse.Klasser.Contains("A1 "));
          Assert.IsTrue(respons.Tillatelse.Klasser.Contains("A "));
          Assert.IsTrue(respons.Tillatelse.Klasser.Contains("B "));
          Assert.AreEqual("Veiveien 5", 
                  respons.Tillatelse.Adresse.Lokasjon);
          Assert.AreEqual(9020, 
                  respons.Tillatelse.Adresse.Postnummer);
          Assert.AreEqual("Tromsdalen", 
                  respons.Tillatelse.Adresse.Poststed);
          Assert.AreEqual("Pb 202, 9000, Tromsø", 
                  respons.Tillatelse.Adresse.AnnenAddresse);
        }
        else throw new AssertFailedException("Ingen midlertidig " + 
            "kjøretillatelse funnet. Sjekk om ekstern web service er " + 
            "tilgjengelig, eller om søknad er innlevert og godkjent");
      }
    }
  }
}

Negative tester

Negative tester lages for å avsløre hvordan mapper opptrer når feil/ulovlige input parametre er anvendt. Eksempler på slike parametere kan være tekst i datofelt, negative årstall og null-verdier.

Eksempel på en negativ test der det blir sendt inn feil fødselsnummer og det forventes at tjenesten setter statusen til noe annet enn OK:

using System;
using Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting;
using Tests.SvcRef;
using System.Text;
using System.Reflection; 
using System.IO;

namespace Tests
{
  [TestClass]
  public class UnitTests
  { 
    [TestMethod]    
    public void TestFeilmeldingGetMidlertidigKjoeretillatelse()
    {
      using (var proxy = new MapperClient())
      {
        var assemblyPath = Assembly.GetExecutingAssembly().Location;
        var relativePath = @"..\..\..\..\Tests\ElenaFjaer.xml";
        var combinedPath = Path.Combine(assemblyPath, relativePath);
        var xml = new StreamReader(combinedPath).ReadToEnd();

        var forespoersel = new TillatelseForespoersel()
        {
          Fnr = "12126101528",
          AltinnMapperContext = Convert.ToBase64String(
            System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(xml))
        };
        var respons = proxy.GetMidlertidigKjoeretillatelse(forespoersel);

        if (respons != null)
        {
          Assert.AreEqual("Systemet finner ikke kjøretillatelse for "
            + "oppgitt fødselsnummer.", respons.Status);
        }
        else throw new AssertFailedException("Ingen midlertidig for "
          + "kjøretillatelse funnet. Sjekk om ekstern web service er for "
          + "tilgjengelig, eller om søknad er innlevert og godkjent");
      }
    }
  }
}

Dokumentere testene

Det er viktig at testene blir dokumentert. Når testen er nøye dokumentert og det er beskrevet hva som forventes av testen. Blir det enklere å vedlikeholde testene og mapperene senere.

Legg til kommentarer på hver av testmetodene. Kommentaren bør beskrive:

 • Hvilken mappertjeneste testmetoden tester.
 • Beskrive hva mappertjenesten gjør.
 • Beskriv hva som er hensikten med testmetoden.