Rollekrav i Altinn

data.altinn.no bruker funksjonalitet i Altinn for å generere samtykkeforespørsler før data kan utleveres.

Altinn

Alle samtykkeforespørsler fra tjenester på data.altinn.no sendes til Altinn i form av en melding med lenke til det faktiske samtykket. Man trenger derfor flere rettigheter i Altinn - både til melding og samtykke. Se samtykkeprosessen for mer informasjon med skjermbilder.

For at det ikke skal bli unødvendig komplekst er både meldingstjenesten og samtykketjenestene satt opp med krav om rollen begrenset signeringsrettighet, men man kan også velge å delegere rettigheter til enkelttjenester.

Når man mottar melding om fullmaktsforespørsel vil det sendes varsel på e-post og SMS til adresser og mottakere definert i Altinn.

I tilfeller der samtykke eller fullmakt ikke gis innen rimelig tid, vil også den som ber om fullmakt eller samtykke kunne sende ut purring på sms og e-post.

Meldinger

Forespørsler data-altinn-no 5615/1

Samtykke/fullmakt

eBevis: Restanser hos Skatteetaten 5616/1

Søknad om drosjeløyve: Restanser fra Skatteetaten i søknad om drosjeløyve 5616/6

Merk: For å kunne gi samtykke på disse tjenestene må man også ha rollen Tilgangsstyring.