Rollekrav i Altinn

data.altinn.no bruker funksjonalitet i Altinn for å generere samtykkeforespørsler før data kan utleveres.

Tjenester i Altinn

Per nå er det bare én beviskode som krever samtykke - Arrears/CRITERION.EXCLUSION.CONTRIBUTIONS.PAYMENT_OF_TAXES - restanser hos Skatteetaten.

Den som må avgi samtykke vil motta en melding i Altinns meldingsboks med lenke til samtykkesiden se samtykkeprosessen for mer informasjon.

Denne meldingen krever enten rollen SISKD/begrenset signeringsrett eller direkte delegerte rettigheter til tjenesten Varsel om samtykkeforespørsel med tjenestekoder 5132/1.

Selve samtykket er basert på det som i Altinn kalles en lenketjeneste, og for å kunne gi samtykke krever det rollen SISKD/begrenset signeringsrett eller direkte delegerte rettigheter til tjenesten Restanser hos skatteetaten med tjenestekoder 5299/1. I tillegg må man også ha rollen Tilgangsstyring.

Når man mottar melding om fullmaktsforespørsel vil det sendes varsel på epost og SMS til adresser og mottakere definert i Altinn.