Rollekrav i Altinn

data.altinn.no bruker funksjonalitet i Altinn for å generere samtykkeforespørsler før data kan utleveres.

Tjenester i Altinn

Alle samtykkeforespørsler fra data.altinn.no sendes til Altinn i form av en melding med lenke til det faktiske samtykket. For å kunne lese meldingen og gi samtykke eller fullmakt kreves enten rollen SISKD/begrenset signeringsrett eller direkte delegerte rettigheter til tjenesten Varsel om samtykkeforespørsel med tjenestekoder 5132/1 (for eBevis-fullmakter til og med oktober 2020) eller *Forespørsler data-altinn-no * 5615/1 etter det.

Den som må avgi samtykke vil motta en melding i Altinns meldingsboks med lenke til samtykkesiden se samtykkeprosessen for mer informasjon.

Denne meldingen krever enten rollen SISKD/begrenset signeringsrett eller direkte delegerte rettigheter til tjenesten Varsel om samtykkeforespørsel med tjenestekoder 5132/1.

Selve samtykket er basert på det som i Altinn kalles en lenketjeneste, og for å kunne gi samtykke krever det rollen SISKD/begrenset signeringsrett eller direkte delegerte rettigheter til tjenesten Restanser hos skatteetaten med tjenestekoder 5299/1. I tillegg må man også ha rollen Tilgangsstyring.

Når man mottar melding om fullmaktsforespørsel vil det sendes varsel på epost og SMS til adresser og mottakere definert i Altinn. I tilfeller der samtykke eller fullmakt ikke gis innen rimelig tid, vil også den som ber om fullmakt eller samtykke kunne sende ut purring på sms og e-post.