Drosjeløyve

Innehenting av data i søknadsprosess for drosjeløyver

Søknad om drosjeløyve er en fylkeskommunal tjeneste i regi av Viken og FINT som ved bruk av samtykke automatisk henter inn deler av dokumentasjonskravet på vegne av søkende virksomhet.