Drosjeløyve

Innehenting av data i søknadsprosess for drosjeløyver

Under arbeid: Søknad om drosjeløyve er en fylkeskommunal tjeneste i regi av Viken og FINT som ved bruk av samtykke automatisk henter inn deler av dokumentasjonskravet på vegne av søkende virksomhet.

Beviskoder