Avtalelogg

Sluttbruker får tilgang til en avtalelogg på sidene for "Profil" som viser hvilke samtykker/fullmakter brukeren har gitt, når de har utløpt, når data har blitt hentet osv. Ved å klikke på "?" ved et gitt samtykke, kan man se hva samtykket/fullmakten gjelder.

Samtykkelogg

Samtykkelogg