15.3

Støtte for virksomhetssertifikat i REST API, tekniske forbedringer, EIR, innlogging med utenlandsk id (eIDAS), +++

Release 15.3, produksjonssatt uke 46, 2015.

Omfanget av denne versjonen er litt mindre enn vanlig. Hovedtyngden er forbedringer av grensesnitt og feilrettinger.

Autentisering

Støtte for innlogging med utenlandsk identifikasjon (18497)

Altinn får støtte for føderering av brukere på tvers av landegrenser innenfor eIDAS (EU-prosjekt). Kun brukere med D-nummer vil få tilgang til Altinn.

role=“alert”>NB! Denne endringen vil ikke være aktiv i produksjonsmiljøet rett etter produksjonssetting, men vil aktiveres når bakenforliggende systemer er klare for det.

Brukskvalitet

Mindre feilrettinger – Min profil (18829)

Flere mindre feilrettinger i den nye versjonen av Min profil lansert i versjon 15.2.

Eksterne grensesnitt

Støtte for sertifikat-autentisering i REST-grensesnittet (18311)

REST-grensesnittet får støtte for autentisering via virksomhetssertifikat, slik det allerede er støtte for i webservice og i portal.

ServiceEditionCode som frivillig parameter i GetShipmentStatus (18677)

Støtte for å bruke GetShipmentStatus uten å definere en bestemt ServiceEditionCode – det vil si få en oversikt over alle innsendinger for en tjeneste, uavhengig av versjon.

GetShipmentStatus - mulig å hente ut full shipment status historikk på et element (18727)

Alle statusendringer og tidspunkt logges for å kunne returnere disse på listeformat, istedenfor å bare ha ett felt som har siste verdi.

Verifisering av signeringsrettigheter via eksternt grensesnitt (18728)

AuthorizeAccessExternal skal kunne brukes til å verifisere at en bruker har signeringsrettigheter på en gitt tjeneste.

Feilretting – GetShipmentStatus (18812)

Retting av feil der GetArchiveShipmentStatus-kallet sammen med sekvensnummer på immediategrensesnitt, ikke får treff basert på dette.

Flere mindre endringer på REST-grensesnitt (18767)

Mindre feilrettinger på REST-grensesnittet – blant annet økt app-vennlighet.

Integrasjonsplattform og grensesnitt

Automatisering av oppsett av BizTalk (18213)

Oppsett av BizTalk skal kunne gjøres automatisert, slik at blant annet unngår problemer med etablering/reetablering av integrasjonsløsningene i de ulike miljøene ved deploy.

Bedre unntakshåndtering og logging i SendShipmentToEndpoint (18486)

Mer intelligent håndtering av feil i SendShipmentToEndpoint – blant annet vurdering av om retry har noe for seg.

Utvidelser av støtteverktøyet EIR (18489)

Støtteverktøyet EIR får funksjonalitet for å kjøre forhåndsgodkjente lagrede prosedyrer og SQL-script.

Driftsrutiner og registerintegrasjon

Standardisert prosedyre for deaktivering og sanering av grensesnitt (17690)

Det blir mulig for driftsleverandør på bestilling fra tjenesteeier på en forutsigbar og effektiv måte å kunne deaktivere et grensesnitt midlertidig eller sanere det permanent.

Feilretting – Enhetsregisterinnlesing for enheter med lange navn

I enkelte tilfeller blir mellomrom fjernet i enhetsnavn som er lengre enn 35 tegn – rettes slik at de leses inn korrekt.

Teknisk arkitektur

Bedre logging og oppgradering av EntLib (18370)

Det gjøres en del forbedringer på logging i løsningen, blant annet for å redusere mengden logginger uten verdi (“falske positive”).

Partisjonering av databaser (18497)

Data i Altinn fordeles på en mer hensiktsmessig måte for å minske tid og lagringsbehov ved backup/restore.

Informasjonsportal

Feilretting - Søkeindeksering (18777)

Retting av flere små svakheter i søkeløsningen for innhold før innlogging.

Tjenesteutvikling

Forbedring av uthenting av familiemedlemmer (18200)

Webservicen for å hente ut familieforhold får forbedringer, slik at alle medlemmer av en familie kan hente ut familiedata.

Feilretting – GetPersonRegisterData og adresser (18366)

Denne webservicen gir i dag en blanding av bostedsadresse og postadresse – rettes slik at begge adresser hentes hver for seg.