Grensesnitt

SOAP operasjoner for tjenesteeiere med beskrivelse.

 • Abonnement

  Tjenesteeier kan sette opp abonnement for et skjemasett.

 • Altut

  For bakoverkompatibilitet tilbys AltUt grensesnittet for registrering av meldinger til eksisterende tjenesteeiere. Nye tjenesteeiere skal benytte grensesnittet correspondence. AltUt grensesnittet blir ikke lenger oppdatert ettersom Altinn videreutvikles.

 • Autorisasjon

  Operasjoner for Altinns autorisasjonskomponent.

 • Batch logging

  Hente ut feilmeldinger fra behandling av batch jobber

 • Context handler

  Benyttes for å hente ut medadata for elementer.

 • DownloadQueue

  Hente ut elementer fra DownloadQueue.

 • Kvitteringer

  Hente ut og oppdatere kvitteringer

 • Meldingstjeneste

  Denne tjenesten inneholder operasjoner som benyttes av tjenesteeiere for å opprette meldinger til avgivere samt hente ut igjen status på disse meldingene.

 • Preutfylling

  Prefill tjenesten inneholder operasjoner som benyttes av tjenesteeier for å sende inn preutfylte oppgavesett for avgivere.

 • Rettigheter

  Benyttes for å hente ut opplysning om rettigheter.

 • Samhandlingstjeneste

  Administrere samhandlingstjenestene

 • Tjenesteeiers arkiv

  Hente ut element fra tjenesteeiers arkiv

 • Varseltjeneste

  Varseltjenesten gjør det mulig for tjenesteeiere å opprette varsel uavhengig av andre elementer i meldingsboksen til avgiver.

 • Webservice mottak

  Sette opp mottak over webservice.