Formidling

Altinns REST-funksjonalitet for formidlingstjenester

Per nå er det bare uthenting av filer lastet opp på formidlingstjenesten som er tilgjengelig via API.

En mer utfyllende beskrivelse av formidlingstjenesten i Altinn kommer etter hvert under Guider.

Laste ned filer fra formidlingstjeneste

GET https://www.altinn.no/api/{who]/brokerservice/files/{filereference}
ApiKey: myKey
Accept: application/hal+json