NB! Dokumentasjonen på dette nettstedet er for en løsning som skal avvikles innen juni 2026. Dokumentasjon for ny løsning finner du her.

Hente ut liste over rettigheter

Denne siden beskriver hvordan Altinn kan brukes til å hente ut liste over rettigheter en bruker har på vegne av andre

Hente ut rettigheter

Hente ut alle rettigheter en person {subject} har for en annen person eller organisasjon {reportee} på tjenester som tilhører autentisert tjenesteeier.

GET https://www.altinn.no/api/serviceowner/authorization/rights?ForceEIAuthentication&subject={subject}&reportee={reportee} HTTP/1.1
Accept: application/hal+json
ApiKey: myKey

Eksempel på respons:

 {
  "Subject": {
    "Name": "ROLF BJØRN",
    "Type": "Person",
    "SocialSecurityNumber": "06117701547"
  },
  "Reportee": {
    "Name": "KIRKENES OG AUSTBØ",
    "Type": "Enterprise",
    "OrganizationNumber": "910021451",
    "Status": "Active"
  },
  "Rights": [
    {
      "RightID": 1018549,
      "RightType": "Service",
      "ServiceCode": "2480",
      "ServiceEditionCode": 20,
      "Action": "Read",
      "RightSourceType": "RoleTypeRights",
      "IsDelegatable": true
    },
    {
      "RightID": 1018550,
      "RightType": "Service",
      "ServiceCode": "2480",
      "ServiceEditionCode": 20,
      "Action": "ArchiveRead",
      "RightSourceType": "RoleTypeRights",
      "IsDelegatable": true
    },
    {
      "RightID": 1018551,
      "RightType": "Service",
      "ServiceCode": "2480",
      "ServiceEditionCode": 20,
      "Action": "ArchiveDelete",
      "RightSourceType": "RoleTypeRights",
      "IsDelegatable": true
    },
    {
      "RightID": 1222878,
      "RightType": "Service",
      "ServiceCode": "2509",
      "ServiceEditionCode": 201412,
      "Action": "Sign",
      "RightSourceType": "RoleTypeRights",
      "IsDelegatable": true
    }
  ],
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/authorization/rights?subject={subject}&reportee={reportee}"
    }
  }
}