Hente ut liste over rettigheter

Denne siden beskriver hvordan Altinn kan brukes til å hente ut liste over rettigheter en bruker har på vegne av andre

Hente ut rettigheter

Hente ut alle rettigheter en person {subject} har for en annen person eller organisasjon {reportee} på tjenester som tilhører autentisert tjenesteeier.

GET https://www.altinn.no/api/serviceowner/authorization/rights?ForceEIAuthentication&subject={subject}&reportee={reportee} HTTP/1.1
Accept: application/hal+json
ApiKey: myKey

Eksempel på respons:

 {
  "Subject": {
    "Name": "ROLF BJØRN",
    "Type": "Person",
    "SocialSecurityNumber": "06117701547"
  },
  "Reportee": {
    "Name": "KIRKENES OG AUSTBØ",
    "Type": "Enterprise",
    "OrganizationNumber": "910021451",
    "Status": "Active"
  },
  "Rights": [
    {
      "RightID": 1018549,
      "RightType": "Service",
      "ServiceCode": "2480",
      "ServiceEditionCode": 20,
      "Action": "Read",
      "RightSourceType": "RoleTypeRights",
      "IsDelegatable": true
    },
    {
      "RightID": 1018550,
      "RightType": "Service",
      "ServiceCode": "2480",
      "ServiceEditionCode": 20,
      "Action": "ArchiveRead",
      "RightSourceType": "RoleTypeRights",
      "IsDelegatable": true
    },
    {
      "RightID": 1018551,
      "RightType": "Service",
      "ServiceCode": "2480",
      "ServiceEditionCode": 20,
      "Action": "ArchiveDelete",
      "RightSourceType": "RoleTypeRights",
      "IsDelegatable": true
    },
    {
      "RightID": 1222878,
      "RightType": "Service",
      "ServiceCode": "2509",
      "ServiceEditionCode": 201412,
      "Action": "Sign",
      "RightSourceType": "RoleTypeRights",
      "IsDelegatable": true
    }
  ],
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/authorization/rights?subject={subject}&reportee={reportee}"
    }
  }
}