Flytdiagram formidlingstjeneste

Slik er flyten for formidlingstjenestene

Opp- og nedlasting over webservice

Flytdiagram for formidlingstjeneste: Opp- og nedlasting med WS

Flytdiagram for formidlingstjeneste: Opp- og nedlasting med WS

Opp- og nedlasting over SFTP

Flytdiagram for formidlingstjeneste: Opp- og nedlasting med SFTP

Flytdiagram for formidlingstjeneste: Opp- og nedlasting med SFTP