E: InfoPath navnestandard

Oersikt over navnestandard for felter, grupper, script og skjema i InfoPath.

Som for kodestandarden er dette vedlegget “levende” og skal vedlikeholdes av tjenesteeierene. Det er ingen forutsetning av alle tjenesteeiere har lik navne standard, men en felles navnestandard vil lette arbeid og videreutvikling på tvers av personer.

Det anbefales at felter som ligger i altinn-namespace prefikses med Altinn_Field_. Eks. altinn:Altinn_Field_123.

Merk at det som står etter kolon-tegnet er valgfritt, og alle felter som benytter altinn-navnerommet, fjernes før oversendelse til etat.