Gi tilgang til taushetsbelagt post

Slik gir du tilgang til post med taushetsbelagt innhold

Det er viktig at virksomheten som mottar taushetsbelagt post med særlig sensitivt innhold (for eksempel informasjon om enkeltpersoner knyttet til straffesaker, barnevernssaker og lignende). sikrer at tilgangen til denne typen melding begrenses til kun de som har tjenstlig behov for å se innholdet.

I utgangspunktet har INGEN i virksomheten tilgang til disse meldingene. Virksomheten må derfor peke ut noen i sin virksomhet som får tilgang til all taushetsbelagt post innenfor sin kategori. Denne personen blir da en “postfordeler” for virksomheten som i praksis åpner meldinger og distribuerer disse videre til de ansatte som faktisk skal lese og behandle meldingen.

Slik gir du tilgang til den som er postfordeler

For å gi tilgang til taushetsbelagte tjenester, må Hovedadministrator i virksomheten (denne rollen er forhåndstildelt til Daglig leder, Styreleder, Innehaver og Bestyrende reder) delegere tjenesterettigheter eller nødvendig(e) rolle(r) til de som skal ha tilgang til de taushetsbelagte tjenester.

Hovedadministrator kan gi rettighetene til seg selv dersom han skal ha tilgang til tjenesten(e).

Vi anbefaler at man gir personen som skal være “postfordeler” tilgang til tjenesten. Dette gjøres fra Profilen til virksomheten i Altinn under panelet “andre med rettigheter”

Gi rettighet

Gi rettighet til postfordeler

Velg eller legg inn person og finn den aktuelle tjenesten vedkommende skal være postfordeler for

Finn tjeneste

Finn tjeneste for taushetsbelagt post

Et alternativ til å gi tilgang til tjenesten er å gi rollen “Taushetsbelagt post fra det offentlige” til “postfordeler”.
Dette kan man gjøre ved å velge “legg til rolle” under roller.

apne-rolle

åpne oversikt over roller

Finn den aktuelle rollen for taushetsbelagt post

Gi rolle

gi rolle for taushetsbelagt post

Dette gir potensielt tilgang til all taushetsbelagt post som sendes gjennom altinn - ikke bare den som formidles via eFormidling.

Slik fordeles posten videre til den som skal behandle meldingen

Den som skal fordele posten åpner meldingen og finner ut hvem som faktisk skal behandle denne videre. For å gi tilgang til denne personen trenger man personnummer og etternavn på vedkommende.

  1. åpne meldingen og velg “del og gi tilgang” Åpne melding
  2. velg “legg til ny person” Legg til ny person
  3. legg inn personnummer og etternavn på den som skal ha tilgang til meldingen
  4. bekreft at personen skal ha tilgang til meldingen Bekreft tilgang til melding
  5. legg evt inn melding som personen skal få vedr tilgangen

På meldingen i innboks vil det synes at tilgang er delt og evt hvilken melding som ble formidlet Informasjon om deling