18.3

Oppgradert database samt bedre ytelse, stabilitet og robusthet

Release 18.3 ble satt i drift i produksjon lørdag 10. mars kl. 09:15.

Innholdet i versjon 18.3 er planlagt ut i fra å øke ytelse, stabilitet og robusthet. Det er ikke lagt til ny funksjonalitet i denne releasen.

Database

Databasen er oppgradert til SQL Server 2016. Flere “in-memory” ytelsesforbedringer er i den forbindelse innført.

I tillegg er følgende forbedringer innført:

 • Timeout for nedlasting av veldig stor fil med klientdelegeringer er fikset (16364)
 • Forbedrete ytelse i lagret prosedyre for henting av shipment status (16312)
 • Fiks av potensielle deadlocks for åpningsdag (16223)
 • Optimalisering av sentral lagret prosedyre (15518)
 • Bedre skalering for skjemasett elementliste (17943)
 • Potensiell flaskehals fjernet for sletting av roller og rettigheter (17946)
 • Tuning av lagret prosedyre for å skalere bedre i produksjon (18409) - (forbedring lagt ut i produksjon 20. mars)
 • Legge til en indeks til en tabell for å bedre oppslagstiden (18407) - (forbedring lagt ut i produksjon 20. mars)
 • Forbedret kjøreplan på prosedyrer med sqlserver 2016 (18478) - (forbedring lagt ut i produksjon 20. mars)
 • Forbedring av skalering av lagret prosedyre (18411) - (forbedring lagt ut i produksjon 20. mars)
 • Redusere CPU forbruk på lagret prosedyre (18412) - (forbedring lagt ut i produksjon 20. mars)

Infoportal

 • Tiltak og forbedringer av ytelse i infoportal (17560)
 • Skjemakatalog på mobil - får ikke navigere ned til siste nivå (18154)

Selvangivelsen

 • Overføring av prosentsats for RF-1098 fungerer kun for første skjema (17234)
 • Historikk for selvangivelsen har lenker til meldinger med gammelt design (16573)

Portal

 • Bedre feilhåndtering i MVC-portal (17720)
 • Skjema import medfører blokkering i databasen (17679)
 • Nytt design på vente- og nedetidsplakater (14945)
 • Flaskehals åpningsdag - autorisasjonslogg (17143)
 • Portal skalering åpningsdag (17224)
 • Link to service missing in correspondence message (17489)
 • Revarsel vises i aktivitetsloggen før det er sendt (14926)
 • Som bruker av REST-APIet ønsker jeg at den underliggende SearchBE kan få satt DateFrom / DateTo med query parametre (17217)
 • Inbox element is not retrieved when the dateTo value is exact time of createdDate (17635)
 • Treg avgiverliste for brukere med virksomhetssertifikat (17451)
 • Flaskehals i context handler fjernet (17940) (forbedring lagt ut i produksjon 20. mars)      

Integrasjon

 • Fiks av regresjon for noen grensesnitt innført i 17.3 (14928)