Sluttbruker-funksjonalitet i Altinn 3

Dette er funksjonaliteten for sluttbrukere som allerede eksisterer, og noen av de større endringene som er planlagt framover i Altinn 3.

På denne siden:

Lansert funksjonalitet

For informasjon om hvordan man bruker funksjonalitetene som er beskrevet her, se brukerdokumentasjonen for Altinn Studio.

Skjemafunksjonalitet

Støtte for innsendingstjenester. Et utvalg standardkomponenter å bygge med (eks. tekstfelt, radioknapp, sjekkliste, datovelger, vedlegg), inkludert sidestilling av elementer (støtte for grid). Støtte for at skjemaet består av flere sider, men sluttbruker kan kun navigere framover/bakover mellom sidene (styrt navigasjon). Alle skjema og elementer har standardisert look and feel.

Støtte for å sette opp ulike regler, herunder kalkulering, validering og dynamikk på både element- og sidenivå (dvs. styre hva som vises ut fra hva bruker fyller inn i skjemaet.)

Elementene kobles med tekster og knyttes til datamodell. Mulighet til å koble på API-er som datakilder, samt å forhåndsutfylle med data fra Altinns kopier av Folkeregisteret og Enhetsregisteret.

Arbeidsflyt i applikasjonen

Du kan kombinere flere ulike steg i den rekkefølgen som er relevant for tjenesten:

 • Utfylling/melding (data) - eksponering av data fra tjenesteeier og/eller innhenting av data fra sluttbruker
 • Bekreftelse (confirm) - bruker skal bekrefte at dette er dataene de ønsker å sende inn
 • Vente på tilbakemelding (feedback) - prosessen er ikke fullført, men det er andre enn bruker (tjenesteeier eller tredjepart) som skal gjøre noe

I tillegg har alle en sluttstatus for at instanser er arkivert/fullført.

Autentisering og autorisasjon

Det er støtte for å definere hvilke(n) rolle(r) som har tilgang til ulike operasjoner per steg i arbeidsflyten. Rollene kan enten være Altinn-roller, roller fra Enhetsregisteret eller at tjenesteeier selv har tilgang.

Integrasjon med meldingsboksen i Altinn

Instanser av tjenester ligger i brukers meldingsboks på samme måte som i Altinn 2. Det er mulig å finne instansene ved bruk av søk (men med enkelte begrensninger).

Tjenesteeier har selv mulighet til å angi hvilken status som er relevant for den enkelte instans. Det er også mulig å definere opp at instanser av en app aldri skal legges i brukers arkiv.

Integrasjon med sluttbrukersystemer

Tjenestene har standardiserte API-er som kan benyttes for innsending fra tredjepartssystemer. Hver app har sine egne endepunkter. Autentisering av bruker skjer med ID-porten.

Kommende funksjonalitet

Altinn 3 er i stadig videreutvikling, og funksjonalitet lanseres løpende. Backlogg revideres åtte ganger i året, og mindre endringer kan også forekomme mellom revisjonene. Generelt kan man si at jo lenger frem i tid leveranse er planlagt jo mer usikkert er angitt leveransetidspunkt.

Endringer beskrevet i kursiv er å regne som på idéstadiet, og er ikke besluttet at skal utvikles. Lenker i parentes er til beskrivelser i vår åpne backlog på Github.

Skjemafunksjonalitet

Det skal være mulig å definere opp brukergrensesnitt som passer godt til den enkelte tjenestens behov. Eksempler på kommende funksjonaliteter:

 • Fylle ut repeterende gruppe over flere sider (Q2 2021) (#5176)
 • Friere navigering mellom sider (Q3 2021) (#5893)
 • Utfyllbare tabeller (Q3 2021) (#378)
 • Mulighet for å endre språk inne i applikasjonen (Q4 2021) (#2055). Denne endringen gjør det også mulig å tilby tjenester på andre språk enn bokmål/nynorsk/engelsk.
 • Ulike «tema» for brukergrensesnittet i portalen (#2115)

Arbeidsflyt i applikasjonen

Vi vil utvide biblioteket med tilgjengelige arbeidsflytsteg for å dekke stadig flere bruksområder. Eksempler på kommende funksjonaliteter:

 • Funksjonell signering (Q3 2021) (#5540)
 • Teknisk signering (Q4 2021)
 • Komplekse signeringsregler - f.eks. basert på hva som fylles ut i skjemaet og parallellsignering (x av y personer skal signere) (Q3 2021) (#1324) / (#1325)
 • Betaling (2022) (#1320)
 • Erstatning for innsynstjenester (Q2 2021) (#1328)
 • Friere navigering mellom stegene i prosessen (Q4 2021) (#2743)
 • Innhenting av samtykke

Autentisering og autorisasjon

Vi skal tilby minst samme fleksibilitet for brukerne til å styre hvem som har tilgang til Altinn 3-tjenestene som finnes i Altinn II. Det innebærer f.eks. følgende endringer:

 • Støtte for delegering på app-nivå (Q2 2021) (#2731)
 • Støtte for delegering på instansnivå (Q3 2021) (#2732)
 • Tilgang til app med virksomhetsbruker (#3743)
 • Whitelisting av aktuelle brukere for en app (#5547)

Hendelsesstyrte tjenester

For å bygge sammenhengende tjenestekjeder, uten at man må bygge kompleks orkestrering, er det nødvendig at en tjeneste skal kunne “reagere” på hendelser i en annen app, eller på eksterne hendelser. Å legge til rette for denne måten å lage tjenestekjeder ligger i planene for 2022.

Varslinger (e-post og sms)

Å sende ut varsler på e-post og/eller sms er en viktig del av flere tjenester. Inntil videre vil Altinn 3 bruke varslingsfunksjonaliteten i Altinn II.

 • Det skal være mulig å koble varslingene til ulike hendelser i appene (Q4 2021) (#4275)
 • Sluttbruker selv skal kunne sende e-post av kvitteringen (2022) (#1902)

Integrasjon med meldingsboksen i Altinn

Det skal være lett å finne riktig instans av en tjeneste i meldingsboksen. For å få til dette legger vi til:

 • Presentasjonsfelter - mulighet for å skille instanser av samme app fra hverandre (Q2 2021) (#594)
 • Støtte for å lage ny instans med utgangspunkt i en eksisterende - lag ny kopi (Q2 2021) (#1566)
 • Sjekk av om man allerede har en instans av app i meldingsboks, slik at man får velge mellom ny instans eller fortsette på eksisterende (Q2 2021) (#1811)
 • Mulighet for å søke i innholdet i instansene (#5450)