Navigasjon

Altinn dokumentasjon

Ny dokumentasjon

Vi i Altinn er i gang med å forbedre dokumentasjonen og gjøre den enklere å vedlikeholde. Vi er langt fra ferdige, men ønsker å dele så tidlig som mulig.

Dokumentasjonen består av enkel markdown på GitHub, som så blir til denne løsningen.

Ønsker du å bidra?

Hver side inneholder en “ Endre”-lenke til den tilsvarende markdown-filen i GitHub. Alle kan med andre ord gjøre endringer og forbedringer på egen hånd.

Du kan også foreslå forbedringer eller påpeke bugs ved å opprette en issue.