Navigasjon
Altinn docs

Altinn dokumentasjon

Vi i Altinn er godt i gang med å forbedre dokumentasjonen og gjøre den enkel å vedlikeholde. Dokumentasjonen består av markdown på GitHub, som så blir til denne løsningen.

Ønsker du å bidra?

Hver side inneholder en “ Endre”-lenke til den tilsvarende markdown-filen i GitHub. Alle kan med andre ord gjøre endringer og forbedringer på egen hånd.

Du kan også foreslå forbedringer, stille spørsmål eller påpeke feil ved å opprette issues, som vi så vil forsøke å svare ut så raskt som mulig.