Kom i gang

For tjenester som skal utvikles i Altinn må det foreligge en avtale om tjenesteutvikling. Ved bruk av SERES-løsningen utenfor Altinn må det inngås en egen avtale med SERES.

En forutsetning for slik tilgang er at brukerne har fått nødvendig opplæring i bruken av SERES. Det tilbys jevnlige grunnkurs i tjenesteutvikling samt egne brukertilpassede kurs etter avtale.

Bestille katalog/domene

For å modellere informasjonen i en tjeneste må det først bli opprettet en katalog med minst et underliggende domene (forvaltningsområde) i SERES. Bestillingen må inneholde organisasjonsnummeret til tjenesteeieren og ønsket navn på domenet - noe som beskriver etaten, tjenesteeieren, fagområdet, f.eks.: BUFdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet), Legemiddelverket (Statens legemiddelverk), Regnskapsregisteret (et register under Brønnøysundregistrene).

Brukertilgang

Tilgang til SERES krever registrering av en bruker slik at det er mulig å autentisere og autorisere de som skal ha tilgang til bestemte kataloger med underliggende domene/r. En bruker kan gis rettigheten skrivetilgang eller Katalogadministrator til en eller flere kataloger og vil ha lesetilgang til alle de andre katalogene. Brukere som gis rettigheten Katalogadministrator til en katalog vil i tillegg til skrivetilgang også ha rettigheter til å opprette nye domener og å endre opplysninger på eksisterende domener under katalogen i Domeneklienten. I Administrasjonsklienten vil brukerne ha rettigheter til å blant annet kunne se og endre hvem som skal ha rettighetene skrivetilgang og Katalogadministrator til katalogen. Katalogeier må gi tilatelse til at en spesifikk bruker kan få rettigheten skrivetilgang eller Katalogadministrator til katalogen.

Tilgang kan gis til to forskjellige løsningsmiljøer i SERES:

 1. Et produksjonsmiljø som inneholder kataloger og underliggende domener med modeller for tjenesteutvikling i Altinn. Modellene er grunnlaget for generering av meldingsspesifikasjoner som kan importeres til Altinn Tjenesteutviklingsløsning (TUL) eller lignende skjemaverktøy.
 2. Et kursmiljø som inneholder de samme katalogene, domenene og modellene pluss noen spesielle for kursformål. Modellene her vil kunne bli endret i forbindelse med kurs og annen opplæring og vil ellers bli jevnlig oppdatert fra produksjonsmiljøet.

  Ved henvendelse må det oppgis hvilke miljøer det ønskes tilgang til.

Alle bestillinger knyttet til SERES sendes til Digitalisering Servicedesk.

Brukertilgang bestilles av tjenesteeier og da må følgende opplysninger oppgis:

 • Navn på bruker
 • E-postadresse
 • Mobiltelefonnummer (for utsendelse av engangskode og passord)
 • Tjenesteeier/Oppdragsgiver (katalogtilknytning)
 • Arbeidsgiver (når dette er en annen enn tjenesteeier)
 • Tilgangsrettighet (lesetilgang, skrivetilgang eller Katalogadministrator)
 • Kjøre Domeneklienten på VMware (Ja/Nei)

Kontakt

Alle henvendelser vedrørende SERES rettes til: Digitalisering Servicedesk.