Tjenester

Beskrivelse av de forskjellige datadelingstjenestene på data.altinn.no

  • eBevis

    Informasjon om leverandører i offentlige anskaffelser

  • Drosjeløyve

    Innehenting av data i søknadsprosess for drosjeløyver

  • Tilda

    Deling av data mellom tilsynsmyndigheter