NB! Dokumentasjonen på dette nettstedet er for en løsning som skal avvikles innen juni 2026. Dokumentasjon for ny løsning finner du her.

Altinn roadmap (ikke i bruk) IKKE I BRUK

Her finner du tidligere roadmaps for videreutvikling av Altinn 2.

Roadmap for videreutvikling av alle fellesløsninger i Digitaliseringsdirektoratet finner du på vår felles roadmap for utvikling

Informasjon om fremtidig videreutvikling av Altinn finner du på samarbeidsportalen under Modernisering av Altinn