Altinn roadmap (ikke i bruk) IKKE I BRUK

Her finner du tidligere roadmaps for videreutvikling av Altinn 2.

Roadmap for videreutvikling av alle fellesløsninger i Digitaliseringsdirektoratet finner du på vår felles roadmap for utvikling

Informasjon om fremtidig videreutvikling av Altinn finner du på samarbeidsportalen under Modernisering av Altinn