Trendrapporter

Datamodell og schema

Eksempel

{
 "trendrapporter": [
  {
   "tildaenhet": "974720760",
   "tilsynutfoertav": "222222222",
   "ansvarligtilsynsmyndighet": "222222222",
   "aarligeTotaler": [
    {
     "aar": 2021,
     "antallBekymringsmeldinger": 1,
     "maanederMedData": 11,
     "antallTilsyn": 2,
     "antallTilsynUtenReaksjoner": 1,
     "tilsynMedReaksjoner": 1,
     "antallKontroller": 2,
     "kontrollerUtenReaksjoner": 1,
     "kontrollerMedReaksjoner": 1,
     "anmeldtReaksjon": 1
    },
    {
     "aar": 2020,
     "antallBekymringsmeldinger": 1,
     "maanederMedData": 12,
     "antallTilsyn": 3,
     "antallTilsynUtenReaksjoner": 1,
     "tilsynMedReaksjoner": 1,
     "antallKontroller": 2,
     "kontrollerUtenReaksjoner": 1,
     "kontrollerMedReaksjoner": 1,
     "anmeldtReaksjon": 1
    },
    {
     "aar": 2019,
     "antallBekymringsmeldinger": 1,
     "maanederMedData": 12,
     "antallTilsyn": 1,
     "antallTilsynUtenReaksjoner": 1,
     "tilsynMedReaksjoner": 1,
     "antallKontroller": 2,
     "kontrollerUtenReaksjoner": 1,
     "kontrollerMedReaksjoner": 1,
     "anmeldtReaksjon": 1
    },
    {
     "aar": 2018,
     "antallBekymringsmeldinger": 1,
     "maanederMedData": 12,
     "antallTilsyn": 12,
     "antallTilsynUtenReaksjoner": 1,
     "tilsynMedReaksjoner": 1,
     "antallKontroller": 2,
     "kontrollerUtenReaksjoner": 1,
     "kontrollerMedReaksjoner": 1,
     "anmeldtReaksjon": 1
    },
    {
     "aar": 2017,
     "antallBekymringsmeldinger": 1,
     "maanederMedData": 12,
     "antallTilsyn": 21,
     "antallTilsynUtenReaksjoner": 1,
     "tilsynMedReaksjoner": 1,
     "antallKontroller": 2,
     "kontrollerUtenReaksjoner": 1,
     "kontrollerMedReaksjoner": 1,
     "anmeldtReaksjon": 1
    }
   ]
  }
 ]
}

Schema

{
 "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
 "$id": "TrendReportList2",
 "title": "Tilda/tilsynstrend",
 "definitions": {
  "aarligTotal": {
   "$id": "aarligTotal",
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "aar": {
     "type": "integer"
    },
    "antallBekymringsmeldinger": {
     "type": "integer"
    },
    "maanederMedData": {
     "type": "integer"
    },
    "antallTilsyn": {
     "type": "integer"
    },
    "antallTilsynUtenReaksjoner": {
     "type": "integer"
    },
    "tilsynMedReaksjoner": {
     "type": "integer"
    },
    "antallKontroller": {
     "type": "integer"
    },
    "kontrollerUtenReaksjoner": {
     "type": "integer"
    },
    "kontrollerMedReaksjoner": {
     "type": "integer"
    },
    "anmeldtReaksjon": {
     "type": "integer"
    }
   },
   "required": [
    "aar"
   ]
  },
  "trendrapport": {
   "$id": "trendrapport",
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "tildaenhet": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "tilsynutfoertav": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "ansvarligtilsynsmyndgihet": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "aarligeTotaler": {
     "$id": "List`1",
     "type": [
      "array",
      "null"
     ],
     "items": {
      "$ref": "aarligTotal"
     }
    }
   },
   "required": [
    "tildaenhet",
    "ansvarligtilsynsmyndighet"
   ]
  }
 },
 "type": "object",
 "properties": {
  "trendrapporter": {
   "$id": "List`1",
   "type": [
    "array",
    "null"
   ],
   "items": {
    "$ref": "trendrapport"
   }
  }
 }
}