Enhetstest

Det å verifisere enkeltdeler av en tjenesteutgave hver for seg.

Med enhetstest menes å verifisere enkeltdeler av en tjenesteutgave hver for seg.

Layout og andre egenskaper som legges inn via InfoPath, kan enhetstestes I InfoPath. Regler definert i InfoPath kan testes direkte I InfoPath ved å bruke forhåndsvisning (preview).

Layout for dialogsider kan bare i begrenset grad enhetstestes i TUL, siden utseende og innhold i dialogkomponentene vises fullstendig bare i portalmiljø. Det du kan teste i TUL, er overordnet sideinndeling, at de aktuelle komponentene er tilstede og riktig plassert i forhold til hverandre, og at de har forståelige overskrifter.

For tjenestespesifikasjon, utgavespesifikasjon og andre parametre knyttet til en utgave, må en eventuell enhetstest skje ved å gå gjennom definerte sjekklister for disse. Utfylte sjekklister kan eventuelt lagres under Designdokumenter i tjenestens arbeidsflate.

En videre test av tjenesteutgaven må foretas i portalmiljø.