Mappere

Implementasjonsguide for mapperutvikling i Altinn.

En mapper muliggjør integrasjon mellom Altinn og tjenesteeiersystemer.

Denne integrasjonen vil la en skjemautvikler kunne benytte seg av et rikt etatsspesifikt datasett. Dette muliggjør dermed en stor variasjon av tjenester som ellers ikke ville kunne utvikles på Altinn-plattformen.

 • Generelt om mappere

  Beskrivelse av hva en mapper er og hvordan man går fram for å lage en.

 • Teknologi

  Beskrivelse av teknologiene som brukes for å lage en mapper

 • Utvikling

  Beskrivelse av hvordan man utvikler en mapper.

 • Testing

  Beskrivelse av hvordan man tester mappere.

 • Installasjon

  Beskrivelse av hvordan man lager installasjonspakker og får dem installert i test og produksjon.

 • Diverse

  Bruk av mappere med Altinn-kontekst, REST/WCF.