NB! Dokumentasjonen på dette nettstedet er for en løsning som skal avvikles innen juni 2026. Dokumentasjon for ny løsning finner du her.

Endepunkter

URI til alle Altinn tjenester / aliasoversikt for endepunkter. En operasjon kan kalles med forskjellige endepunkter ut fra hvilken autentiseringsmetode tjenesteeier ønsker å benytte.

På denne siden:

Det tilbys opp til tre forskjellige endepunkter for hver web service operasjon:

  • Basic Http (SOAP 1.1)
    Tradisjonell interoperabel web service. System og bruker informasjon angis som parameter til operasjoner. Altså i body av SOAP requesten.
  • WS Http (SOAP 1.2 med WS-Security username token)
    Støtte for nye web service standarder WS*
  • WS Http (SOAP 1.2 med WS-Security X.509 token) (markert som EC2)
    Støtte for ny web standarder WS*, dvs. bl.a. at sertifikat ligger i SOAP headeren. I tillegg krever Altinn et brukernavn og passord som parameter til operasjoner. Dette blir med som en del av body i SOAP requesten. Klienten holder state

For eksempel:

Web service operasjonen GetReceipt kan aksesseres ved å kalle endepunktet.

Hvis man ønsker å bruke/autentisere vha. WS* standarden, eller kalle endepunktet ”GetReceiptBasic” hvis man ønsker tradisjonell web service aksessering.

Nedenfor følger en oversikt over alle Altinn tjenester, og en aliasoversikt som viser kobling mellom endepunkter, endepunkt operasjon og basis operasjon (operasjon som kalles av endepunktoperasjon, og som er beskrevet i dette dokumentet). Den vil også angi nyeste versjon for operasjonen for endepunktet:

SystemAuthentication

Basis operasjonEndepunktEndepunkt operasjonEndepunkt URL
GetAuthenticationChallengeBasic httpGetAuthenticationChallengehttps://www.altinn.no/AuthenticationExternal/SystemAuthentication.svc

ReporteeArchiveExternal

Basis operasjonEndepunktEndepunkt operasjonEndepunkt URL
GetArchivedFormTaskV2WS HttpGetArchivedFormTaskExternalV2https://www.altinn.no/ArchiveExternal/ReporteeArchiveExternal.svc
Basic HttpGetArchivedFormTaskBasicV2https://www.altinn.no/ArchiveExternal/ReporteeArchiveExternalBasic.svc
EC2GetArchivedFormTaskEChttps://www.altinn.no/ArchiveExternal/ReporteeArchiveExternalEC2.svc
GetAttachmentDataV2WS HttpGetAttachmentDataExternalV2https://www.altinn.no/ArchiveExternal/ReporteeArchiveExternal.svc
Basic HttpGetAttachmentDataBasicV2https://www.altinn.no/ArchiveExternal/ReporteeArchiveExternalBasic.svc
EC2GetAttachmentDataEChttps://www.altinn.no/ArchiveExternal/ReporteeArchiveExternalEC2.svc
GetAttachmentDataStreamedWS HttpGetAttachmentDataExternalStreamedhttps://www.altinn.no/ArchiveExternal/ReporteeArchiveExternalStreamed.svc
Basic HttpGetAttachmentDataStreamedBasichttps://www.altinn.no/ArchiveExternal/ReporteeArchiveExternalStreamedBasic.svc
EC2GetAttachmentDataStreamedEChttps://www.altinn.no/ArchiveExternal/ReporteeArchiveExternalStreamedEC2.svc
GetArchivedLookupWS HttpGetArchivedLookupExternalhttps://www.altinn.no/ArchiveExternal/ReporteeArchiveExternal.svc
Basic HttpGetArchivedLookupBasichttps://www.altinn.no/ArchiveExternal/ReporteeArchiveExternalBasic.svc
EC2GetArchivedLookupEChttps://www.altinn.no/ArchiveExternal/ReporteeArchiveExternalEC2.svc
GetArchivedCorrespondenceWS HttpGetArchivedCorrespondencehttps://www.altinn.no/ArchiveExternal/ReporteeArchiveExternal.svc
Basic HttpGetArchivedCorrespondenceBasichttps://www.altinn.no/ArchiveExternal/ReporteeArchiveExternalBasic.svc
EC2GetArchivedCorrespondenceEChttps://www.altinn.no/ArchiveExternal/ReporteeArchiveExternalEC2.svc

IntermediaryInbound

Basis operasjonEndepunktEndepunkt operasjonEndepunkt URL
SubmitFormTaskWS HttpSubmitFormTaskhttps://www.altinn.no/IntermediaryExternal/IntermediaryInbound.svc
Basic HttpSubmitFormTaskBasichttps://www.altinn.no/IntermediaryExternal/IntermediaryInboundBasic.svc
EC2SubmitFormTaskEChttps://www.altinn.no/IntermediaryExternal/IntermediaryInboundExternalEC2.svc
GetAltinnSubmissionStatusWS HttpGetAltinnSubmissionStatushttps://www.altinn.no/IntermediaryExternal/IntermediaryInbound.svc
Basic HttpGetAltinnSubmissionStatusBasichttps://www.altinn.no/IntermediaryExternal/IntermediaryInboundBasic.svc
EC2GetAltinnSubmissionStatusEChttps://www.altinn.no/IntermediaryExternal/IntermediaryInboundExternalEC2.svc
CompleteAndSignShipmentWS HttpCompleteAndSignShipmenthttps://www.altinn.no/IntermediaryExternal/IntermediaryInbound.svc
Basic HttpCompleteAndSignShipmentBasichttps://www.altinn.no/IntermediaryExternal/IntermediaryInboundBasic.svc
EC2CompleteAndSignShipmentEChttps://www.altinn.no/IntermediaryExternal/IntermediaryInboundExternalEC2.svc
UpdateFormDataWS HttpUpdateFormDatahttps://www.altinn.no/IntermediaryExternal/IntermediaryInbound.svc
Basic HttpUpdateFormDataBasichttps://www.altinn.no/IntermediaryExternal/IntermediaryInboundBasic.svc
EC2UpdateFormDataEChttps://www.altinn.no/IntermediaryExternal/IntermediaryInboundExternalEC2.svc

IntermediaryInboundStreamed

Basis operasjonEndepunktEndepunkt operasjonEndepunkt URL
SubmitAttachmentStreamedWS HttpSubmitAttachmentStreamedhttps://www.altinn.no/IntermediaryExternal/IntermediaryInboundStreamed.svc
Basic HttpSubmitAttachmentStreamedBasichttps://www.altinn.no/IntermediaryExternal/IntermediaryInboundBasicStreamed.svc
EC2SubmitAttachmentStreamedEChttps://www.altinn.no/IntermediaryExternal/IntermediaryInboundExternalEC2Streamed.svc

ReceiptExternal

Basis operasjonEndepunktEndepunkt operasjonEndepunkt URL
GetReceiptV2WS HttpGetReceiptV2https://www.altinn.no/IntermediaryExternal/ReceiptExternal.svc
Basic HttpGetReceiptBasicV2https://www.altinn.no/IntermediaryExternal/ReceiptExternalBasic.svc
EC2GetReceiptECV2https://www.altinn.no/IntermediaryExternal/ReceiptExternalEC2.svc
GetReceiptListV2WS HttpGetReceiptListV2https://www.altinn.no/IntermediaryExternal/ReceiptExternal.svc
Basic HttpGetReceiptListBasicV2https://www.altinn.no/IntermediaryExternal/ReceiptExternalBasic.svc
EC2GetReceiptListECV2https://www.altinn.no/IntermediaryExternal/ReceiptExternalEC2.svc
UpdateReceiptWS HttpUpdateReceipthttps://www.altinn.no/IntermediaryExternal/ReceiptExternal.svc
Basic HttpUpdateReceiptBasichttps://www.altinn.no/IntermediaryExternal/ReceiptExternalBasic.svc
EC2UpdateReceiptEChttps://www.altinn.no/IntermediaryExternal/ReceiptExternalEC2.svc

CorrespondenceExternal

Basis operasjonEndepunktEndepunkt operasjonEndepunkt URL
GetCorrespondenceForEndUserSystemV2WS HttpGetCorrespondenceForEndUserSystemsExternalV2https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CorrespondenceExternal.svc
Basic HttpGetCorrespondenceForEndUserSystemBasicV2https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CorrespondenceExternalBasic.svc
EC2GetCorrespondenceForEndUserSystemsEChttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CorrespondenceExternalEC2.svc
DeleteCorrespondence[WS HttpDeleteCorrespondenceExternalhttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CorrespondenceExternal.svc
Basic HttpDeleteCorrespondenceBasichttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CorrespondenceExternalBasic.svc
SaveCorrespondenceConfirmationWS HttpSaveCorrespondenceConfirmationExternalhttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CorrespondenceExternal.svc
Basic HttpSaveCorrespondenceConfirmationBasichttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CorrespondenceExternalBasic.svc
EC2SaveCorrespondenceConfirmationEChttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CorrespondenceExternalEC2.svc

ReporteeElementList

Basis operasjonEndepunktEndepunkt operasjonEndepunkt URL
DeleteReporteeElementWS HttpDeleteReporteeElementExternalhttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/ReporteeElementListExternal.svc
Basic HttpDeleteReporteeElementBasichttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/ReporteeElementListExternalBasic.svc
EC2DeleteReporteeElementEChttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/ReporteeElementListEC2.svc
GetFormSetElementsV2WS HttpGetFormSetElementsExternalV2https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/ReporteeElementListExternal.svc
Basic HttpGetFormSetElementsBasicV2https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/ReporteeElementListExternalBasic.svc
EC2GetFormSetElementsEChttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/ReporteeElementListEC2.svc
GetReporteeElementListV2WS HttpGetReporteeElementListExternalV2https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/ReporteeElementListExternal.svc
Basic HttpGetReporteeElementListBasicV2https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/ReporteeElementListExternalBasic.svc
EC2GetReporteeElementListEChttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/ReporteeElementListEC2.svc
GetCorrespondenceListForArchiveRefWS HttpGetCorrespondenceListForArchiveRefhttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/ReporteeElementListExternal.svc
Basic HttpGetCorrespondenceListForArchiveRefBasichttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/ReporteeElementListExternalBasic.svc
EC2GetCorrespondenceListForArchiveRefEChttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/ReporteeElementListEC2.svc
GetCorrespondenceListForReporteeWS HttpGetCorrespondenceListForReporteehttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/ReporteeElementListExternal.svc
Basic HttpGetCorrespondenceListForReporteeBasichttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/ReporteeElementListExternalBasic.svc
EC2GetCorrespondenceListForReporteeEChttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/ReporteeElementListEC2.svc
GetFormSetDataWS HttpGetFormSetDatahttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/ReporteeElementListExternal.svc
Basic HttpGetFormSetDataBasichttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/ReporteeElementListExternalBasic.svc
EC2GetFormSetDataEChttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/ReporteeElementListEC2.svc

ServiceMetadataExternal

Basis operasjonEndepunktEndepunkt operasjonEndepunkt URL
GetAvailableServicesV2WS httpGetAvailableServicesV2https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/ServiceMetaDataExternal.svc
Basic HttpGetAvailableServicesBasicV2https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/ServiceMetaDataExternalBasic.svc
GetFormTaskSchemaDefinitionsWS httpGetSchemaDefinitionsForFormTaskhttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/ServiceMetaDataExternal.svc
Basic HttpGetFormTaskSchemaDefinitionsBasichttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/ServiceMetaDataExternalBasic.svc

Workflow

Basis operasjonEndepunktEndepunkt operasjonEndepunkt URL
DoSendingInActionWS httpDoSendingInActionhttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/WorkflowServiceExternal.svc
Basic httpDoSendingInActionBasichttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/WorkflowServiceExternalBasic.svc
DoSigningWS httpDoSigninghttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/WorkflowServiceExternal.svc
Basic httpDoSigningBasichttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/WorkflowServiceExternalBasic.svc
GetAvailableActionsV2WS httpGetAvailableActionsV2https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/WorkflowServiceExternal.svc
Basic httpGetAvailableActionsBasicV2https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/WorkflowServiceExternalBasic.svc
GetNextWorkflowStateTypeInProcessFlowV2WS httpGetNextWorkflowStateTypeInProcessFlowV2https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/WorkflowServiceExternal.svc
Basic httpGetNextWorkflowStateTypeInProcessFlowBasicV2https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/WorkflowServiceExternalBasic.svc
GetProcessDetailsV2WS httpGetProcessDetailsV2https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/WorkflowServiceExternal.svc
Basic httpGetProcessDetailsBasicV2https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/WorkflowServiceExternal.svc
GetProcessDetailsV3WS httpGetProcessDetailsV3https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/WorkflowServiceExternal.svc
Basic httpGetProcessDetailsBasicV3https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/WorkflowServiceExternalBasic.svc
GetSigningTextWS httpGetSigningTexthttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/WorkflowServiceExternal.svc
Basic httpGetSigningTextExternalhttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/WorkflowServiceExternalBasic.svc
SetBackToFormFillingWS httpSetBackToFormFillinghttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/WorkflowServiceExternal.svc
Basic httpSetBackToFormFillingBasichttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/WorkflowServiceExternalBasic.svc
PrepareUserControlledSigningWS httpPrepareUserControlledSigninghttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/WorkflowServiceExternal.svc
Basic httpPrepareUserControlledSigningBasichttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/WorkflowServiceExternalBasic.svc
GetProcessStepIDForParallelSigningWS httpGetProcessStepIDForParallelSigninghttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/WorkflowServiceExternal.svc
Basic httpGetProcessStepIDForParallelSigningBasichttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/WorkflowServiceExternalBasic.svc

PrefillEUSExternal

Basis operasjonEndepunktEndepunkt operasjonEndepunkt URL
GetPrefillDataWS httpGetPrefillDatahttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/PreFillEUSExternal.svc
Basic httpGetPrefillDataBasicV2https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/PreFillEUSExternalBasic.svc
EC2GetPrefillDataEChttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/PreFillEUSExternalEC2.svc

Case

Basis operasjonEndepunktEndepunkt operasjonEndepunkt URL
GetCaseListWS httpGetCaseListExternalhttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CaseExternal.svc
Basic httpGetCaseListExternalBasichttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CaseExternalBasic.svc
EC2GetCaseListEChttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CaseEC2.svc
InstantiateCollaborationWS httpInstantiateCollaborationExternalhttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CaseExternal.svc
Basic httpInstantiateCollaborationExternalBasichttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CaseExternalBasic.svc
EC2InstantiateCollaborationEChttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CaseEC2.svc
ArchiveCaseWS httpArchiveCaseExternalhttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CaseExternal.svc
Basic httpArchiveCaseExternalBasichttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CaseExternalBasic.svc
EC2ArchiveCaseEChttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CaseEC2.svc

KeyManagement

Basis operasjonEndepunktEndepunkt operasjonEndepunkt URL
GetCertificatesWS httpGetCertificatesBasichttps://www.altinn.no/ArchiveExternal/KeyManagementExternal.svc
Basic httpGetCertificatesExternalhttps://www.altinn.no/ArchiveExternal/KeyManagementExternalBasic.svc
EC2GetCertificatesEChttps://www.altinn.no/ArchiveExternal/KeyManagementEC2.svc

BrokerService

Basis operasjonEndepunktEndepunkt operasjonEndepunkt URLEndepunkt operasjon
CheckIfAvailableFilesWS httpCheckIfAvailableFileshttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/BrokerServiceExternal.svcCheckIfAvailableFiles
Basic httpCheckIfAvailableFilesBasichttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/BrokerServiceExternalBasic.svcCheckIfAvailableFilesBasic
EC2CheckIfAvailableFilesEChttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/BrokerServiceExternalEC2.svcCheckIfAvailableFilesEC
GetAvailableFilesWS httpGetAvailableFileshttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/BrokerServiceExternal.svcGetAvailableFiles
Basic httpGetAvailableFilesBasichttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/BrokerServiceExternalBasic.svcGetAvailableFilesBasic
EC2GetAvailableFilesEChttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/BrokerServiceExternalEC2.svcGetAvailableFilesEC
InitiateBrokerServiceWS httpInitiateBrokerServicehttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/BrokerServiceExternal.svcInitiateBrokerService
Basic httpInitiateBrokerServiceBasichttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/BrokerServiceExternalBasic.svcInitiateBrokerServiceBasic
EC2InitiateBrokerServiceEChttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/BrokerServiceExternalEC2.svcInitiateBrokerServiceEC
UploadFileStreamedWS httpUploadFileStreamedhttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/BrokerServiceExternalBasicStreamed.svcUploadFileStreamed
Basic httpUploadFileStreamedBasichttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/BrokerServiceExternalBasicStreamed.svcUploadFileStreamedBasic
EC2UploadFileStreamedEChttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/BrokerServiceExternalEC2Streamed.svcUploadFileStreamedEC
DownloadFileStreamedWS httpDownloadFileStreamedhttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/BrokerServiceExternalBasicStreamed.svcDownloadFileStreamed
Basic httpDownloadFileStreamedBasichttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/BrokerServiceExternalBasicStreamed.svcDownloadFileStreamedBasic
EC2DownloadFileStreamedEChttps://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/BrokerServiceExternalEC2Streamed.svcDownloadFileStreamedEC

Alle URI er angitt med produksjonsadresse. Frem til produksjonssetting må https://www.altinn.no erstattes med peker til testmiljø