Endepunkter

URI til alle Altinn tjenester / aliasoversikt for endepunkter. En operasjon kan kalles med forskjellige endepunkter ut fra hvilken autentiseringsmetode tjenesteeier ønsker å benytte.

På denne siden:

Det tilbys opp til tre forskjellige endepunkter for hver web service operasjon:

  • Basic Http (SOAP 1.1)
    Tradisjonell interoperabel web service. System og bruker informasjon angis som parameter til operasjoner. Altså i body av SOAP requesten.
  • WS Http (SOAP 1.2 med WS-Security username token)
    Støtte for nye web service standarder WS*
  • WS Http (SOAP 1.2 med WS-Security X.509 token) (markert som EC2)
    Støtte for ny web standarder WS*, dvs. bl.a. at sertifikat ligger i SOAP headeren. I tillegg krever Altinn et brukernavn og passord som parameter til operasjoner. Dette blir med som en del av body i SOAP requesten. Klienten holder state

For eksempel:

Web service operasjonen GetReceipt kan aksesseres ved å kalle endepunktet.

Hvis man ønsker å bruke/autentisere vha. WS* standarden, eller kalle endepunktet ”GetReceiptBasic” hvis man ønsker tradisjonell web service aksessering.

Nedenfor følger en oversikt over alle Altinn tjenester, og en aliasoversikt som viser kobling mellom endepunkter, endepunkt operasjon og basis operasjon (operasjon som kalles av endepunktoperasjon, og som er beskrevet i dette dokumentet). Den vil også angi nyeste versjon for operasjonen for endepunktet:

SystemAuthentication

Basis operasjon Endepunkt Endepunkt operasjon Endepunkt URL
GetAuthenticationChallenge Basic http GetAuthenticationChallenge https://www.altinn.no/AuthenticationExternal/SystemAuthentication.svc

ReporteeArchiveExternal

Basis operasjon Endepunkt Endepunkt operasjon Endepunkt URL
GetArchivedFormTaskV2 WS Http GetArchivedFormTaskExternalV2 https://www.altinn.no/ArchiveExternal/ReporteeArchiveExternal.svc
Basic Http GetArchivedFormTaskBasicV2 https://www.altinn.no/ArchiveExternal/ReporteeArchiveExternalBasic.svc
EC2 GetArchivedFormTaskEC https://www.altinn.no/ArchiveExternal/ReporteeArchiveExternalEC2.svc
GetAttachmentDataV2 WS Http GetAttachmentDataExternalV2 https://www.altinn.no/ArchiveExternal/ReporteeArchiveExternal.svc
Basic Http GetAttachmentDataBasicV2 https://www.altinn.no/ArchiveExternal/ReporteeArchiveExternalBasic.svc
EC2 GetAttachmentDataEC https://www.altinn.no/ArchiveExternal/ReporteeArchiveExternalEC2.svc
GetAttachmentDataStreamed WS Http GetAttachmentDataExternalStreamed https://www.altinn.no/ArchiveExternal/ReporteeArchiveExternalStreamed.svc
Basic Http GetAttachmentDataStreamedBasic https://www.altinn.no/ArchiveExternal/ReporteeArchiveExternalStreamedBasic.svc
EC2 GetAttachmentDataStreamedEC https://www.altinn.no/ArchiveExternal/ReporteeArchiveExternalStreamedEC2.svc
GetArchivedLookup WS Http GetArchivedLookupExternal https://www.altinn.no/ArchiveExternal/ReporteeArchiveExternal.svc
Basic Http GetArchivedLookupBasic https://www.altinn.no/ArchiveExternal/ReporteeArchiveExternalBasic.svc
EC2 GetArchivedLookupEC https://www.altinn.no/ArchiveExternal/ReporteeArchiveExternalEC2.svc
GetArchivedCorrespondence WS Http GetArchivedCorrespondence https://www.altinn.no/ArchiveExternal/ReporteeArchiveExternal.svc
Basic Http GetArchivedCorrespondenceBasic https://www.altinn.no/ArchiveExternal/ReporteeArchiveExternalBasic.svc
EC2 GetArchivedCorrespondenceEC https://www.altinn.no/ArchiveExternal/ReporteeArchiveExternalEC2.svc

IntermediaryInbound

Basis operasjon Endepunkt Endepunkt operasjon Endepunkt URL
SubmitFormTask WS Http SubmitFormTask https://www.altinn.no/IntermediaryExternal/IntermediaryInbound.svc
Basic Http SubmitFormTaskBasic https://www.altinn.no/IntermediaryExternal/IntermediaryInboundBasic.svc
EC2 SubmitFormTaskEC https://www.altinn.no/IntermediaryExternal/IntermediaryInboundExternalEC2.svc
GetAltinnSubmissionStatus WS Http GetAltinnSubmissionStatus https://www.altinn.no/IntermediaryExternal/IntermediaryInbound.svc
Basic Http GetAltinnSubmissionStatusBasic https://www.altinn.no/IntermediaryExternal/IntermediaryInboundBasic.svc
EC2 GetAltinnSubmissionStatusEC https://www.altinn.no/IntermediaryExternal/IntermediaryInboundExternalEC2.svc
CompleteAndSignShipment WS Http CompleteAndSignShipment https://www.altinn.no/IntermediaryExternal/IntermediaryInbound.svc
Basic Http CompleteAndSignShipmentBasic https://www.altinn.no/IntermediaryExternal/IntermediaryInboundBasic.svc
EC2 CompleteAndSignShipmentEC https://www.altinn.no/IntermediaryExternal/IntermediaryInboundExternalEC2.svc
UpdateFormData WS Http UpdateFormData https://www.altinn.no/IntermediaryExternal/IntermediaryInbound.svc
Basic Http UpdateFormDataBasic https://www.altinn.no/IntermediaryExternal/IntermediaryInboundBasic.svc
EC2 UpdateFormDataEC https://www.altinn.no/IntermediaryExternal/IntermediaryInboundExternalEC2.svc

IntermediaryInboundStreamed

Basis operasjon Endepunkt Endepunkt operasjon Endepunkt URL
SubmitAttachmentStreamed WS Http SubmitAttachmentStreamed https://www.altinn.no/IntermediaryExternal/IntermediaryInboundStreamed.svc
Basic Http SubmitAttachmentStreamedBasic https://www.altinn.no/IntermediaryExternal/IntermediaryInboundBasicStreamed.svc
EC2 SubmitAttachmentStreamedEC https://www.altinn.no/IntermediaryExternal/IntermediaryInboundExternalEC2Streamed.svc

ReceiptExternal

Basis operasjon Endepunkt Endepunkt operasjon Endepunkt URL
GetReceiptV2 WS Http GetReceiptV2 https://www.altinn.no/IntermediaryExternal/ReceiptExternal.svc
Basic Http GetReceiptBasicV2 https://www.altinn.no/IntermediaryExternal/ReceiptExternalBasic.svc
EC2 GetReceiptECV2 https://www.altinn.no/IntermediaryExternal/ReceiptExternalEC2.svc
GetReceiptListV2 WS Http GetReceiptListV2 https://www.altinn.no/IntermediaryExternal/ReceiptExternal.svc
Basic Http GetReceiptListBasicV2 https://www.altinn.no/IntermediaryExternal/ReceiptExternalBasic.svc
EC2 GetReceiptListECV2 https://www.altinn.no/IntermediaryExternal/ReceiptExternalEC2.svc
UpdateReceipt WS Http UpdateReceipt https://www.altinn.no/IntermediaryExternal/ReceiptExternal.svc
Basic Http UpdateReceiptBasic https://www.altinn.no/IntermediaryExternal/ReceiptExternalBasic.svc
EC2 UpdateReceiptEC https://www.altinn.no/IntermediaryExternal/ReceiptExternalEC2.svc

CorrespondenceExternal

Basis operasjon Endepunkt Endepunkt operasjon Endepunkt URL
GetCorrespondenceForEndUserSystemV2 WS Http GetCorrespondenceForEndUserSystemsExternalV2 https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CorrespondenceExternal.svc
Basic Http GetCorrespondenceForEndUserSystemBasicV2 https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CorrespondenceExternalBasic.svc
EC2 GetCorrespondenceForEndUserSystemsEC https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CorrespondenceExternalEC2.svc
DeleteCorrespondence[ WS Http DeleteCorrespondenceExternal https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CorrespondenceExternal.svc
Basic Http DeleteCorrespondenceBasic https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CorrespondenceExternalBasic.svc
SaveCorrespondenceConfirmation WS Http SaveCorrespondenceConfirmationExternal https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CorrespondenceExternal.svc
Basic Http SaveCorrespondenceConfirmationBasic https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CorrespondenceExternalBasic.svc
EC2 SaveCorrespondenceConfirmationEC https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CorrespondenceExternalEC2.svc

ReporteeElementList

Basis operasjon Endepunkt Endepunkt operasjon Endepunkt URL
DeleteReporteeElement WS Http DeleteReporteeElementExternal https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/ReporteeElementListExternal.svc
Basic Http DeleteReporteeElementBasic https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/ReporteeElementListExternalBasic.svc
EC2 DeleteReporteeElementEC https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/ReporteeElementListEC2.svc
GetFormSetElementsV2 WS Http GetFormSetElementsExternalV2 https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/ReporteeElementListExternal.svc
Basic Http GetFormSetElementsBasicV2 https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/ReporteeElementListExternalBasic.svc
EC2 GetFormSetElementsEC https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/ReporteeElementListEC2.svc
GetReporteeElementListV2 WS Http GetReporteeElementListExternalV2 https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/ReporteeElementListExternal.svc
Basic Http GetReporteeElementListBasicV2 https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/ReporteeElementListExternalBasic.svc
EC2 GetReporteeElementListEC https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/ReporteeElementListEC2.svc
GetCorrespondenceListForArchiveRef WS Http GetCorrespondenceListForArchiveRef https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/ReporteeElementListExternal.svc
Basic Http GetCorrespondenceListForArchiveRefBasic https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/ReporteeElementListExternalBasic.svc
EC2 GetCorrespondenceListForArchiveRefEC https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/ReporteeElementListEC2.svc
GetCorrespondenceListForReportee WS Http GetCorrespondenceListForReportee https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/ReporteeElementListExternal.svc
Basic Http GetCorrespondenceListForReporteeBasic https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/ReporteeElementListExternalBasic.svc
EC2 GetCorrespondenceListForReporteeEC https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/ReporteeElementListEC2.svc
GetFormSetData WS Http GetFormSetData https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/ReporteeElementListExternal.svc
Basic Http GetFormSetDataBasic https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/ReporteeElementListExternalBasic.svc
EC2 GetFormSetDataEC https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/ReporteeElementListEC2.svc

ServiceMetadataExternal

Basis operasjon Endepunkt Endepunkt operasjon Endepunkt URL
GetAvailableServicesV2 WS http GetAvailableServicesV2 https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/ServiceMetaDataExternal.svc
Basic Http GetAvailableServicesBasicV2 https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/ServiceMetaDataExternalBasic.svc
GetFormTaskSchemaDefinitions WS http GetSchemaDefinitionsForFormTask https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/ServiceMetaDataExternal.svc
Basic Http GetFormTaskSchemaDefinitionsBasic https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/ServiceMetaDataExternalBasic.svc

Workflow

Basis operasjon Endepunkt Endepunkt operasjon Endepunkt URL
DoSendingInAction WS http DoSendingInAction https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/WorkflowServiceExternal.svc
Basic http DoSendingInActionBasic https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/WorkflowServiceExternalBasic.svc
DoSigning WS http DoSigning https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/WorkflowServiceExternal.svc
Basic http DoSigningBasic https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/WorkflowServiceExternalBasic.svc
GetAvailableActionsV2 WS http GetAvailableActionsV2 https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/WorkflowServiceExternal.svc
Basic http GetAvailableActionsBasicV2 https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/WorkflowServiceExternalBasic.svc
GetNextWorkflowStateTypeInProcessFlowV2 WS http GetNextWorkflowStateTypeInProcessFlowV2 https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/WorkflowServiceExternal.svc
Basic http GetNextWorkflowStateTypeInProcessFlowBasicV2 https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/WorkflowServiceExternalBasic.svc
GetProcessDetailsV2 WS http GetProcessDetailsV2 https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/WorkflowServiceExternal.svc
Basic http GetProcessDetailsBasicV2 https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/WorkflowServiceExternal.svc
GetProcessDetailsV3 WS http GetProcessDetailsV3 https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/WorkflowServiceExternal.svc
Basic http GetProcessDetailsBasicV3 https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/WorkflowServiceExternalBasic.svc
GetSigningText WS http GetSigningText https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/WorkflowServiceExternal.svc
Basic http GetSigningTextExternal https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/WorkflowServiceExternalBasic.svc
SetBackToFormFilling WS http SetBackToFormFilling https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/WorkflowServiceExternal.svc
Basic http SetBackToFormFillingBasic https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/WorkflowServiceExternalBasic.svc
PrepareUserControlledSigning WS http PrepareUserControlledSigning https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/WorkflowServiceExternal.svc
Basic http PrepareUserControlledSigningBasic https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/WorkflowServiceExternalBasic.svc
GetProcessStepIDForParallelSigning WS http GetProcessStepIDForParallelSigning https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/WorkflowServiceExternal.svc
Basic http GetProcessStepIDForParallelSigningBasic https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/WorkflowServiceExternalBasic.svc

PrefillEUSExternal

Basis operasjon Endepunkt Endepunkt operasjon Endepunkt URL
GetPrefillData WS http GetPrefillData https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/PreFillEUSExternal.svc
Basic http GetPrefillDataBasicV2 https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/PreFillEUSExternalBasic.svc
EC2 GetPrefillDataEC https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/PreFillEUSExternalEC2.svc

Case

Basis operasjon Endepunkt Endepunkt operasjon Endepunkt URL
GetCaseList WS http GetCaseListExternal https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CaseExternal.svc
Basic http GetCaseListExternalBasic https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CaseExternalBasic.svc
EC2 GetCaseListEC https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CaseEC2.svc
InstantiateCollaboration WS http InstantiateCollaborationExternal https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CaseExternal.svc
Basic http InstantiateCollaborationExternalBasic https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CaseExternalBasic.svc
EC2 InstantiateCollaborationEC https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CaseEC2.svc
ArchiveCase WS http ArchiveCaseExternal https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CaseExternal.svc
Basic http ArchiveCaseExternalBasic https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CaseExternalBasic.svc
EC2 ArchiveCaseEC https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CaseEC2.svc

KeyManagement

Basis operasjon Endepunkt Endepunkt operasjon Endepunkt URL
GetCertificates WS http GetCertificatesBasic https://www.altinn.no/ArchiveExternal/KeyManagementExternal.svc
Basic http GetCertificatesExternal https://www.altinn.no/ArchiveExternal/KeyManagementExternalBasic.svc
EC2 GetCertificatesEC https://www.altinn.no/ArchiveExternal/KeyManagementEC2.svc

BrokerService

Basis operasjon Endepunkt Endepunkt operasjon Endepunkt URL Endepunkt operasjon
CheckIfAvailableFiles WS http CheckIfAvailableFiles https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/BrokerServiceExternal.svc CheckIfAvailableFiles
Basic http CheckIfAvailableFilesBasic https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/BrokerServiceExternalBasic.svc CheckIfAvailableFilesBasic
EC2 CheckIfAvailableFilesEC https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/BrokerServiceExternalEC2.svc CheckIfAvailableFilesEC
GetAvailableFiles WS http GetAvailableFiles https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/BrokerServiceExternal.svc GetAvailableFiles
Basic http GetAvailableFilesBasic https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/BrokerServiceExternalBasic.svc GetAvailableFilesBasic
EC2 GetAvailableFilesEC https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/BrokerServiceExternalEC2.svc GetAvailableFilesEC
InitiateBrokerService WS http InitiateBrokerService https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/BrokerServiceExternal.svc InitiateBrokerService
Basic http InitiateBrokerServiceBasic https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/BrokerServiceExternalBasic.svc InitiateBrokerServiceBasic
EC2 InitiateBrokerServiceEC https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/BrokerServiceExternalEC2.svc InitiateBrokerServiceEC
UploadFileStreamed WS http UploadFileStreamed https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/BrokerServiceExternalBasicStreamed.svc UploadFileStreamed
Basic http UploadFileStreamedBasic https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/BrokerServiceExternalBasicStreamed.svc UploadFileStreamedBasic
EC2 UploadFileStreamedEC https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/BrokerServiceExternalEC2Streamed.svc UploadFileStreamedEC
DownloadFileStreamed WS http DownloadFileStreamed https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/BrokerServiceExternalBasicStreamed.svc DownloadFileStreamed
Basic http DownloadFileStreamedBasic https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/BrokerServiceExternalBasicStreamed.svc DownloadFileStreamedBasic
EC2 DownloadFileStreamedEC https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/BrokerServiceExternalEC2Streamed.svc DownloadFileStreamedEC

Alle URI er angitt med produksjonsadresse. Frem til produksjonssetting må https://www.altinn.no erstattes med peker til testmiljø