Virksomhetsbrukere

Virksomhetsbrukere kan benyttes av organisasjoner som ønsker å integrere et fagsystem e.l. mot Altinn uten å måtte bruke en personinnlogging.

På denne siden:

Virksomhetsbrukere lar organisasjoner lage brukere som kan gis roller og rettigheter på samme måte som personer, og kan bruke en virksomhetsinnlogging for å autentisere systemer som da kan benytte seg av disse tilgangene.

Virksomhetsbrukere kan også benyttes for portal-innlogging gjennom nettlesere, se sluttbrukerguiden om innlogging med virksomhetssertifikat hvis de er tilknyttet et spesifikt sertifikat.

Når en virksomhetsbruker opprettes har den i utgangspunktet ingen roller og rettigheter, og vil derfor ikke ha tilgang til å lese virksomhetens innboks, administrere tilganger etc. Før en virksomhetsbruker kan tas i bruk, må en tilgangstyrer eller hovedadministrator i organisasjonen den tilhører gi virksomhetsbrukeren roller og rettigheter for de tjenestene/oppgavene som virksomhetsbrukeren skal benyttes til. Virksomhetsbrukeren kan finnes i panelet “Andre med rettigheter” i på Profil-siden til organisasjonen, og tildeles roller og rettigheter som vanlige personer.

Opprette virksomhetsbruker i portal

Virksomhetsbrukere kan opprettes i portal, enten gjennom innlogging eller Avanserte innstillinger i virksomhetens profil. Se sluttbrukerguiden om innlogging med virksomhetssertifikat. Virksomhetsbrukere opprettet på denne måten er knyttet til et spesifikt sertifikat, men vil også kunne benyttes gjennom virksomhetsinnlogging med Maskinporten.

Opprette virksomhetsbruker gjennom API

Dette er funksjonalitet som vil komme i versjon 21.8 av Altinn

Virksomhetsbrukere kan også opprettes og administreres gjennom REST API. Dette krever en virksomhetsinnlogging, og hvis Maskinporten benyttes, en klient som er tildelt scopene altinn:enterpriseusers.read og altinn:enterpriseusers.write for hhv. lese- og skriveoperasjoner.

Her følger en oversikt over de ulike operasjonene i API-et for virksomhetsbrukere. Det legges til grunn at det foreligger en API-nøkkel og en virksomhetsautentisering. I eksemplene er det autentisert med Maskinporten, men det er også mulig å autentisere med virksomhetssertifikat.

Hente alle virksomhetsbrukere

Hente ut liste over virksomhetsbrukere for den virksomhetsautentiserte organisasjonen.

GET /api/enterpriseusers HTTP/1.1
Host: www.altinn.no
Accept: application/hal+json
ApiKey: {min-api-nøkkel}
Authorization: Bearer {maskinporten-token}

Eksempel på respons på virksomhetsbrukere for 991825827:

[
  {
    "UserName": "IOSAIYVATPUXHWCT",
    "Created": "2021-05-28T12:41:24.263",
    "OwnerOrgNo": "991825827"
  },
  {
    "UserName": "nyttnavn3",
    "Created": "2021-06-02T11:50:24.327",
    "OwnerOrgNo": "991825827"
  },
  {
    "UserName": "hei",
    "Created": "2021-06-03T14:42:22.287",
    "OwnerOrgNo": "991825827"
  },
  {
    "UserName": "hei2",
    "Created": "2021-06-04T13:13:53.897",
    "OwnerOrgNo": "991825827"
  },
  {
    "UserName": "heii3",
    "Created": "2021-06-04T14:26:05.073",
    "OwnerOrgNo": "991825827"
  }
]

Hente én virksomhetsbruker

Hente ut én virksomhetsbruker for den virksomhetsautentiserte organisasjonen, der {userName} er brukernavnet på virksomhetsbrukeren.

GET /api/enterpriseusers/{username} HTTP/1.1
Host: www.altinn.no
Content-Type: application/hal+json
Accept: application/hal+json
ApiKey: {min-api-nøkkel}
Authorization: Bearer {maskinporten-token}

Eksempel på respons:

[
  {
    "UserName": "IOSAIYVATPUXHWCT",
    "Created": "2021-05-28T12:41:24.263",
    "OwnerOrgNo": "991825827"
  }
]

Opprette en virksomhetsbruker

Oppretter en virksomhetsbruker der body inneholder {UserName}. Hvis navnet allerede er i bruk vil dette gi en feilmelding.

POST /api/enterpriseusers/ HTTP/1.1
Host: www.altinn.no
Content-Type: application/hal+json
Accept: application/hal+json
ApiKey: {min-api-nøkkel}
Authorization: Bearer {maskinporten-token}
{
 "UserName": "kari"
}

Eksempel på respons på nylig opprettet virksomhetsbruker for 991825827:

[
 {
   "Secret": "WLs}AC&TEYup/=-loL.u&rh+%Z52GyJTWu5mj#^hO}OJjzK94G",
   "UserName": "kari",
   "Created": "2021-06-14T14:48:48.6370797+02:00",
   "OwnerOrgNo": "991825827"
 }
]

Lage nytt passord for en virksomhetsbruker

Roterer secret (passord) for en virskomhetsbruker der {userName} er navnet på brukeren.

POST /api/enterpriseusers/{userName}/rotatesecret HTTP/1.1
Host: www.altinn.no
Content-Type: application/hal+json
Accept: application/hal+json
ApiKey: {min-api-nøkkel}
Authorization: Bearer {maskinporten-token}

Eksempel på respons:

[
 {
   "Secret": "{T{B{u6$4?GyO-Wd&k)33:8(}G8Sg=^wpAx0^]}?=[Z@K:f(b;",
   "UserName": "kari",
   "Created": "2021-06-02T11:50:24.327",
   "OwnerOrgNo": "991825827"
 }
]

Endre brukernavn på en virksomhetsbruker

Endrer brukernavnet på en virskomhetsbruker der {userName} er navnet på den eksisterende brukeren, og body inneholder UserName som er det nye navnet. Hvis navnet allerede er i bruk vil du få en feilmelding.

PUT /api/enterpriseusers/{userName} HTTP/1.1
Host: www.altinn.no
Content-Type: application/hal+json
Accept: application/hal+json
ApiKey: {min-api-nøkkel}
Authorization: Bearer {maskinporten-token}
{
  "UserName": "ola"
}

Eksempel på respons:

[
 {
   "UserName": "ola",
   "Created": "2021-06-02T11:50:24.327",
   "OwnerOrgNo": "991825827"
 }
]

Slette virksomhetsbruker

Sletter virksomhetsbruker der {userName} er navnet på brukeren.

DELETE /api/enterpriseusers/{userName} HTTP/1.1
Host: www.altinn.no
ApiKey: {min-api-nøkkel}
Authorization: Bearer {maskinporten-token}

Hvis vellykket vil det returneres en tom respons og statuskode 204 No Content.

Se også