Kom i gang med utvikling

Som utvikler trenger du tilgang til våre løsninger. Hvilke tilganger som er nødvendige avhenger av hva du skal utvikle.

Med våre åpne API-er kan du integrere dine eksterne system mot eksisterende tjenester i Altinn. Du trenger ikke være tjenesteeier for å gjøre dette. For bruk av produktet “Digital post til virksomheter” trenger du heller ikke skrive under på en avtale, men må signere bruksvilkår.

Resten av våre produkter krever at din organisasjon er tjenesteeier i Altinn. Du kan sjekke her om din etat eller kommune allerede bruker oss. Som tjenesteeier får du tilgang til en ekstra del av Altinns API-er, og du kan produksjonssette tjenester gjennom våre verktøy TUL og Altinn Studio. Statlige etater, direktorater, tilsyn eller fylkeskommuner og kommuner kan bli tjenesteeiere i Altinn.

Kom i gang som tjenesteeier

Dersom organisasjonen din er tjenesteeier i Altinn kan du utvikle digitale tjenester ved hjelp av våre verktøy og API-er.

Skal du bruke TUL eller Altinn Studio?

Nå kan Altinn Studio, Altinns nye utviklingsløsning og sky-baserte infrastruktur, tas i bruk. I første omgang vil du kunne lage enkle applikasjoner, og de funksjonelle behovene til de som er piloter vil ha fokus.

Skal du utvikle en kompleks tjeneste med avansert logikk anbefaler vi at du tar kontakt med oss for en vurdering.

Tilgang til systemer

Når du er ny som tjeneseeier får du tilgang til et eget område/oversikt for på Altinn digitalisering. Den som er serviceleder hos din etat eller kommune kan selv gi tilgang til kolleger som skal jobbe med Altinn.

Ut over det trengs det tilgang til verktøyer og webløsninger for integrasjon.

Hvilke tilganger trenger jeg?

Hva nå?

Når du har fått tilgangene du trenger, kan du følge brukerveiledningene under TUL eller en av våre utviklingsguider for å sette opp og produksjonssette din tjeneste. Du velger om du vil ta i bruk produktene som de er eller integrere dem i ditt eget grensesnitt ved hjelp av API.

  • Tilganger

    For å utvikle tjenester i Altinn trenger du tilgang til Altinns verktøy og webløsninger.