Prosjektbeskrivelser

Dokumentasjon for pågående prosjekter i Altinn

  • Tjenester 3.0

    Prosjektet Tjenester 3.0 skal levere neste generasjon av offentlige tjenester.

Videreutvikling av Altinn Autorisasjon

Helhetlig tilgangsstyring (HELT og Fufinn) beskriver innhold og mandat til satningen Helhetlig tilgangsstrying (HELT) og Fullmaktsløsnign for innbyggere (FUFINN)