Prosjektbeskrivelser

Dokumentasjon for pågående prosjekter i Altinn

Videreutvikling av Altinn Autorisasjon

Helhetlig tilgangsstyring (HELT og Fufinn) beskriver innhold og mandat til satsningen Helhetlig tilgangsstyring (HELT) og Fullmaktsløsning for innbyggere (FUFINN)