Prosjektbeskrivelser

Dokumentasjon for pågående prosjekter i Altinn

  • Helt og Fufinn

    Tiltak knyttet til Altinn autorisasjon for å sikre en helhetlig tilgangsstyrings og fullmkatsløsning for innbygger og næringsdrivende

  • Tjenester 3.0

    Prosjektet Tjenester 3.0 skal levere neste generasjon av offentlige tjenester.

Videreutvikling av Altinn Autorisasjon

Helhetlig tilgangsstyring (HELT og Fufinn) beskriver innhold og mandat til satsningen Helhetlig tilgangsstyring (HELT) og Fullmaktsløsning for innbyggere (FUFINN)