Prosjektbeskrivelser

Dokumentasjon for pågående prosjekter i Altinn

  • Tjenester 3.0

    Prosjektet Tjenester 3.0 skal levere neste generasjon av offentlige tjenester.

Videreutvikling av Altinn Autorisasjon

Helhetlig tilgangsstyring (HELT og Fufinn) beskriver innhold og mandat til satsningen Helhetlig tilgangsstyring (HELT) og Fullmaktsløsning for innbyggere (FUFINN)