NB! Dokumentasjonen på dette nettstedet er for en løsning som skal avvikles innen juni 2026. Dokumentasjon for ny løsning finner du her.

Veien videre

Vi jobber stadig med forbedringer i Altinn. Her kan du se hva vi har gjort og hva som er planlagt å gjøre fremover.