NB! Dokumentasjonen på dette nettstedet er for en løsning som skal avvikles innen juni 2026. Dokumentasjon for ny løsning finner du her.

Npdidtilsynsrapporter

Datamodell og schema

Under arbeid!

Eksempel

{
 "tilsynsrapporter": [
  {
   "npdid": "452345",
   "tildaenhet": "974720760",
   "tilsynutfoertav": "222222222",
   "ansvarligtilsynsmyndighet": "222222222",
   "tilsynsegenskaper": {
    "internTilsynsid": "74ef2936-182a-46b5-8271-c524b5967664",
    "storulykketilsyn": "nei",
    "uanmeldttilsyn": "ja",
    "tilsynsutvelgelse": "Veldig suspekte folk",
    "tilsynsstatus": "aapen",
    "tilsynstema": "Fem tema om dagen gjør godt for magen",
    "tilsynsnoekkelord": "key, word",
    "nettrapport": "https://www.vg.no"
   },
   "kontrolladresser": [
    {
     "lokalitetsreferanse": 900856,
     "lokalitetsbeskrivelse": "Enda ei rønne",
     "lokalitetsnoekkelord": "elsewhere macabre grape",
     "lengdegrad": "900856",
     "breddegrad": "900856",
     "bygningsnummer": "900856",
     "bruksenhetsnummer": "Enhetsnummer",
     "adressenavn": "Almesvingen 50, 0776 Oslo",
     "adressenummer": "900856",
     "postnummer": "Postnummer",
     "poststedsnavn": "elsewhere macabre grape",
     "kommunenummer": "0301",
     "bydel": "Dal",
     "fylkesnummer": "020"
    },
    {
     "lokalitetsreferanse": 900856,
     "lokalitetsbeskrivelse": "Enda ei rønne",
     "lokalitetsnoekkelord": "elsewhere macabre grape",
     "lengdegrad": "900856",
     "breddegrad": "900856",
     "bygningsnummer": "900856",
     "bruksenhetsnummer": "Enhetsnummer",
     "adressenavn": "Almesvingen 50, 0776 Oslo",
     "adressenummer": "900856",
     "postnummer": "Postnummer",
     "poststedsnavn": "elsewhere macabre grape",
     "kommunenummer": "0301",
     "bydel": "Dal",
     "fylkesnummer": "020"
    }
   ],
   "utfoerteTilsynsaktiviteter": [
    {
     "tilsynsaktivitetreferanse": 1,
     "lokalitetsreferanse": 1,
     "internAktivitetsidentifikator": "205e35b2-5977-4bd8-b87b-62181bbe8722",
     "kontrollobjekt": "123456789",
     "startdatoForTilsynsaktivitet": "2021-04-26T11:18:02.2045515+02:00",
     "varighetForTilsynsaktivitet": 1,
     "tilsynsaktivitet": "aktivitet",
     "aktivitetsutfoerelse": "fysisk",
     "observasjonFraTilsynsaktivitet": "Vi kikket på en god stund",
     "samtidigeKontroller": [
      {
       "samtidigTilsynsmyndighet": "222222222",
       "tilsynstema": "tema",
       "aktivitetsutfoerelse": ""
      }
     ],
     "meldingTilAnnenMyndighet": [
      {
       "meldingTilmyndighet": "12345678",
       "meldingsinnholdTilAnnenMyndighet": "VIKTIG BESKJED"
      },
      {
       "meldingTilmyndighet": "12345678",
       "meldingsinnholdTilAnnenMyndighet": "VIKTIG BESKJED"
      }
     ]
    }
   ],
   "kontaktpunkt": [
    {
     "kontaktperson": "Ansvarligheten selv",
     "avdeling": "elsewhere macabre grape",
     "telefonnummer": "12345678",
     "epost": "elsewheremacabregrape@elsewheremacabregrapenet",
     "adresse": "Almesvingen 50, 0776 Oslo"
    }
   ],
   "tilsynsnotater": "Notater, notater, notater i lange baner",
   "anmerkninger": [
    {
     "anmerkningsreferanse": 1,
     "anmerkning": "blabla"
    }
   ],
   "bruddOgReaksjoner": [
    {
     "bruddOgReaksjonsreferanse": 1,
     "tilsynsaktivitetreferanse": 900856,
     "lokalitetsreferanse": 900856,
     "utredningAvBruddOgReaksjon": "Forklaring",
     "lovparagraf": "900856",
     "reaksjonsdato": "2013-01-30T00:00:00",
     "alvorsgrad": {
      "utmaaltReaksjonsverdi": 900856,
      "utmaaltReaksjonstype": "Spesifisert type reaksjon",
      "utmaaltReaksjonsklasse": 900856,
      "lavreaksjonsverdi": 900856,
      "hoeyreaksjonsverdi": 900856,
      "lavalvorsgradindeks": 900856,
      "hoeyalvorsgradindeks": 900856
     },
     "antallGangerVirkemiddelErTattIBruk": 900856
    }
   ]
  }
 ]
}

Schema

{
 "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
 "$id": "NPDIDAuditReportList2",
 "title": "Tilda/npdidtilsynsrapporter",
 "definitions": {
  "alvorsgrad": {
   "$id": "alvorsgrad",
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "utmaaltReaksjonsverdi": {
     "type": "integer"
    },
    "utmaaltReaksjonstype": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "utmaaltReaksjonsklasse": {
     "type": "integer"
    },
    "lavreaksjonsverdi": {
     "type": "integer"
    },
    "hoeyreaksjonsverdi": {
     "type": "integer"
    },
    "lavalvorsgradindeks": {
     "type": "integer"
    },
    "hoeyalvorsgradindeks": {
     "type": "integer"
    }
   }
  },
  "anmerkning": {
   "$id": "anmerkning",
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "anmerkningsreferanse": {
     "type": "integer"
    },
    "anmerkning": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    }
   }
  },
  "bruddOgReaksjon": {
   "$id": "bruddOgReaksjon",
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "bruddOgReaksjonsreferanse": {
     "type": "integer"
    },
    "tilsynsaktivitetreferanse": {
     "type": "integer"
    },
    "lokalitetsreferanse": {
     "type": "integer"
    },
    "utredningAvBruddOgReaksjon": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "lovparagraf": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "reaksjonsdato": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "alvorsgrad": {
     "$ref": "alvorsgrad"
    },
    "antallGangerVirkemiddelErTattIBruk": {
     "type": "integer"
    }
   }
  },
  "kontaktpunkt": {
   "$id": "kontaktpunkt",
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "kontaktperson": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "avdeling": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "telefonnummer": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "epost": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "adresse": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    }
   }
  },
  "meldingTilAnnenMyndighet": {
   "$id": "meldingTilAnnenMyndighet",
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "meldingTilmyndighet": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "meldingsinnholdTilAnnenMyndighet": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    }
   }
  },
  "NPDID": {
   "$id": "NPDID",
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "npdid": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "tildaenhet": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "tilsynutfoertav": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "ansvarligtilsynsmyndighet": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "tilsynsegenskaper": {
     "$id": "tilsynsegenskap",
     "type": [
      "object",
      "null"
     ],
     "properties": {
      "internTilsynsid": {
       "type": [
        "string",
        "null"
       ]
      },
      "storulykketilsyn": {
       "type": "string",
       "enum": [
        "ikkeAngitt",
        "nei",
        "meldepliktig",
        "rapporteringspliktig",
        "ja"
       ]
      },
      "uanmeldttilsyn": {
       "type": "string",
       "enum": [
        "ikkeAngitt",
        "ja",
        "nei"
       ]
      },
      "tilsynsutvelgelse": {
       "type": [
        "string",
        "null"
       ]
      },
      "tilsynsstatus": {
       "type": "string",
       "enum": [
        "ikkeAngitt",
        "aapen",
        "lukket",
        "avbrutt",
        "planlegging"
       ]
      },
      "tilsynstema": {
       "type": [
        "string",
        "null"
       ]
      },
      "tilsynsnoekkelord": {
       "type": [
        "string",
        "null"
       ]
      },
      "nettrapport": {
       "type": [
        "string",
        "null"
       ]
      }
     }
    },
    "kontrolladresser": {
     "$id": "List`1",
     "type": [
      "array",
      "null"
     ],
     "items": {
      "$id": "tilsynsadresse",
      "type": [
       "object",
       "null"
      ],
      "properties": {
       "lokalitetsreferanse": {
        "type": "integer"
       },
       "lokalitetsbeskrivelse": {
        "type": [
         "string",
         "null"
        ]
       },
       "lokalitetsnoekkelord": {
        "type": [
         "string",
         "null"
        ]
       },
       "lengdegrad": {
        "type": [
         "string",
         "null"
        ]
       },
       "breddegrad": {
        "type": [
         "string",
         "null"
        ]
       },
       "bygningsnummer": {
        "type": [
         "string",
         "null"
        ]
       },
       "bruksenhetsnummer": {
        "type": [
         "string",
         "null"
        ]
       },
       "adressenavn": {
        "type": [
         "string",
         "null"
        ]
       },
       "adressenummer": {
        "type": [
         "string",
         "null"
        ]
       },
       "postnummer": {
        "type": [
         "string",
         "null"
        ]
       },
       "poststedsnavn": {
        "type": [
         "string",
         "null"
        ]
       },
       "kommunenummer": {
        "type": [
         "string",
         "null"
        ]
       },
       "bydel": {
        "type": [
         "string",
         "null"
        ]
       },
       "fylkesnummer": {
        "type": [
         "string",
         "null"
        ]
       }
      }
     }
    },
    "utfoerteTilsynsaktiviteter": {
     "$id": "List`1",
     "type": [
      "array",
      "null"
     ],
     "items": {
      "$id": "tilsynsaktivitet",
      "type": [
       "object",
       "null"
      ],
      "properties": {
       "tilsynsaktivitetreferanse": {
        "type": "integer"
       },
       "lokalitetsreferanse": {
        "type": "integer"
       },
       "internAktivitetsidentifikator": {
        "type": [
         "string",
         "null"
        ]
       },
       "kontrollobjekt": {
        "type": [
         "string",
         "null"
        ]
       },
       "startdatoForTilsynsaktivitet": {
        "type": "string",
        "format": "date-time"
       },
       "varighetForTilsynsaktivitet": {
        "type": "integer"
       },
       "tilsynsaktivitet": {
        "type": [
         "string",
         "null"
        ]
       },
       "aktivitetsutfoerelse": {
        "type": [
         "string",
         "null"
        ]
       },
       "observasjonFraTilsynsaktivitet": {
        "type": [
         "string",
         "null"
        ]
       },
       "samtidigeKontroller": {
        "$id": "List`1",
        "type": [
         "array",
         "null"
        ],
        "items": {
         "$id": "samtidigKontroll",
         "type": [
          "object",
          "null"
         ],
         "properties": {
          "samtidigTilsynsmyndighet": {
           "type": [
            "string",
            "null"
           ]
          },
          "tilsynstema": {
           "type": [
            "string",
            "null"
           ]
          },
          "aktivitetsutfoerelse": {
           "type": [
            "string",
            "null"
           ]
          }
         }
        }
       },
       "meldingTilAnnenMyndighet": {
        "$id": "List`1",
        "type": [
         "array",
         "null"
        ],
        "items": {
         "$ref": "meldingTilAnnenMyndighet"
        }
       }
      }
     }
    },
    "kontaktpunkt": {
     "$id": "List`1",
     "type": [
      "array",
      "null"
     ],
     "items": {
      "$ref": "kontaktpunkt"
     }
    },
    "tilsynsnotater": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "anmerkninger": {
     "$id": "List`1",
     "type": [
      "array",
      "null"
     ],
     "items": {
      "$ref": "anmerkning"
     }
    },
    "bruddOgReaksjoner": {
     "$id": "List`1",
     "type": [
      "array",
      "null"
     ],
     "items": {
      "$ref": "bruddOgReaksjon"
     }
    }
   },
   "required": [
    "npdid",
    "tildaenhet",
    "tilsynutfoertav"
   ]
  },
  "samtidigKontroll": {
   "$ref": "samtidigKontroll"
  },
  "tilsynsadresse": {
   "$ref": "tilsynsadresse"
  },
  "tilsynsaktivitet": {
   "$ref": "tilsynsaktivitet"
  },
  "tilsynsegenskap": {
   "$ref": "tilsynsegenskap"
  }
 },
 "type": "object",
 "properties": {
  "tilsynsrapporter": {
   "$id": "List`1",
   "type": [
    "array",
    "null"
   ],
   "items": {
    "$ref": "NPDID"
   }
  }
 }
}

OAS

{
 "additionalProperties": true,
 "definitions": {
  "NPDID": {
   "additionalProperties": true,
   "nullable": true,
   "properties": {
    "anmerkninger": {
     "items": {
      "$ref": "anmerkning"
     },
     "nullable": true,
     "type": "array"
    },
    "ansvarligtilsynsmyndighet": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "bruddOgReaksjoner": {
     "items": {
      "$ref": "bruddOgReaksjon"
     },
     "nullable": true,
     "type": "array"
    },
    "kontaktpunkt": {
     "items": {
      "$ref": "kontaktpunkt"
     },
     "nullable": true,
     "type": "array"
    },
    "kontrolladresser": {
     "items": {
      "additionalProperties": true,
      "nullable": true,
      "properties": {
       "adressenavn": {
        "nullable": true,
        "type": "string"
       },
       "adressenummer": {
        "nullable": true,
        "type": "string"
       },
       "breddegrad": {
        "nullable": true,
        "type": "string"
       },
       "bruksenhetsnummer": {
        "nullable": true,
        "type": "string"
       },
       "bydel": {
        "nullable": true,
        "type": "string"
       },
       "bygningsnummer": {
        "nullable": true,
        "type": "string"
       },
       "fylkesnummer": {
        "nullable": true,
        "type": "string"
       },
       "kommunenummer": {
        "nullable": true,
        "type": "string"
       },
       "lengdegrad": {
        "nullable": true,
        "type": "string"
       },
       "lokalitetsbeskrivelse": {
        "nullable": true,
        "type": "string"
       },
       "lokalitetsnoekkelord": {
        "nullable": true,
        "type": "string"
       },
       "lokalitetsreferanse": {
        "nullable": false,
        "type": "integer"
       },
       "postnummer": {
        "nullable": true,
        "type": "string"
       },
       "poststedsnavn": {
        "nullable": true,
        "type": "string"
       }
      },
      "type": "object"
     },
     "nullable": true,
     "type": "array"
    },
    "npdid": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "tildaenhet": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "tilsynsegenskaper": {
     "additionalProperties": true,
     "nullable": true,
     "properties": {
      "internTilsynsid": {
       "nullable": true,
       "type": "string"
      },
      "nettrapport": {
       "nullable": true,
       "type": "string"
      },
      "storulykketilsyn": {
       "enum": [
        "ikkeAngitt",
        "nei",
        "meldepliktig",
        "rapporteringspliktig",
        "ja"
       ],
       "nullable": false,
       "type": "string"
      },
      "tilsynsnoekkelord": {
       "nullable": true,
       "type": "string"
      },
      "tilsynsstatus": {
       "enum": [
        "ikkeAngitt",
        "aapen",
        "lukket",
        "avbrutt",
        "planlegging"
       ],
       "nullable": false,
       "type": "string"
      },
      "tilsynstema": {
       "nullable": true,
       "type": "string"
      },
      "tilsynsutvelgelse": {
       "nullable": true,
       "type": "string"
      },
      "uanmeldttilsyn": {
       "enum": [
        "ikkeAngitt",
        "ja",
        "nei"
       ],
       "nullable": false,
       "type": "string"
      }
     },
     "type": "object"
    },
    "tilsynsnotater": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "tilsynutfoertav": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "utfoerteTilsynsaktiviteter": {
     "items": {
      "additionalProperties": true,
      "nullable": true,
      "properties": {
       "aktivitetsutfoerelse": {
        "nullable": true,
        "type": "string"
       },
       "internAktivitetsidentifikator": {
        "nullable": true,
        "type": "string"
       },
       "kontrollobjekt": {
        "nullable": true,
        "type": "string"
       },
       "lokalitetsreferanse": {
        "nullable": false,
        "type": "integer"
       },
       "meldingTilAnnenMyndighet": {
        "items": {
         "$ref": "meldingTilAnnenMyndighet"
        },
        "nullable": true,
        "type": "array"
       },
       "observasjonFraTilsynsaktivitet": {
        "nullable": true,
        "type": "string"
       },
       "samtidigeKontroller": {
        "items": {
         "additionalProperties": true,
         "nullable": true,
         "properties": {
          "aktivitetsutfoerelse": {
           "nullable": true,
           "type": "string"
          },
          "samtidigTilsynsmyndighet": {
           "nullable": true,
           "type": "string"
          },
          "tilsynstema": {
           "nullable": true,
           "type": "string"
          }
         },
         "type": "object"
        },
        "nullable": true,
        "type": "array"
       },
       "startdatoForTilsynsaktivitet": {
        "format": "date-time",
        "nullable": false,
        "type": "string"
       },
       "tilsynsaktivitet": {
        "nullable": true,
        "type": "string"
       },
       "tilsynsaktivitetreferanse": {
        "nullable": false,
        "type": "integer"
       },
       "varighetForTilsynsaktivitet": {
        "nullable": false,
        "type": "integer"
       }
      },
      "type": "object"
     },
     "nullable": true,
     "type": "array"
    }
   },
   "required": [
    "npdid",
    "tildaenhet",
    "tilsynutfoertav"
   ],
   "type": "object"
  },
  "alvorsgrad": {
   "additionalProperties": true,
   "nullable": true,
   "properties": {
    "hoeyalvorsgradindeks": {
     "nullable": false,
     "type": "integer"
    },
    "hoeyreaksjonsverdi": {
     "nullable": false,
     "type": "integer"
    },
    "lavalvorsgradindeks": {
     "nullable": false,
     "type": "integer"
    },
    "lavreaksjonsverdi": {
     "nullable": false,
     "type": "integer"
    },
    "utmaaltReaksjonsklasse": {
     "nullable": false,
     "type": "integer"
    },
    "utmaaltReaksjonstype": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "utmaaltReaksjonsverdi": {
     "nullable": false,
     "type": "integer"
    }
   },
   "type": "object"
  },
  "anmerkning": {
   "additionalProperties": true,
   "nullable": true,
   "properties": {
    "anmerkning": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "anmerkningsreferanse": {
     "nullable": false,
     "type": "integer"
    }
   },
   "type": "object"
  },
  "bruddOgReaksjon": {
   "additionalProperties": true,
   "nullable": true,
   "properties": {
    "alvorsgrad": {
     "$ref": "alvorsgrad"
    },
    "antallGangerVirkemiddelErTattIBruk": {
     "nullable": false,
     "type": "integer"
    },
    "bruddOgReaksjonsreferanse": {
     "nullable": false,
     "type": "integer"
    },
    "lokalitetsreferanse": {
     "nullable": false,
     "type": "integer"
    },
    "lovparagraf": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "reaksjonsdato": {
     "format": "date-time",
     "nullable": false,
     "type": "string"
    },
    "tilsynsaktivitetreferanse": {
     "nullable": false,
     "type": "integer"
    },
    "utredningAvBruddOgReaksjon": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    }
   },
   "type": "object"
  },
  "kontaktpunkt": {
   "additionalProperties": true,
   "nullable": true,
   "properties": {
    "adresse": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "avdeling": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "epost": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "kontaktperson": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "telefonnummer": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    }
   },
   "type": "object"
  },
  "meldingTilAnnenMyndighet": {
   "additionalProperties": true,
   "nullable": true,
   "properties": {
    "meldingTilmyndighet": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "meldingsinnholdTilAnnenMyndighet": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    }
   },
   "type": "object"
  },
  "samtidigKontroll": {
   "$ref": "samtidigKontroll"
  },
  "tilsynsadresse": {
   "$ref": "tilsynsadresse"
  },
  "tilsynsaktivitet": {
   "$ref": "tilsynsaktivitet"
  },
  "tilsynsegenskap": {
   "$ref": "tilsynsegenskap"
  }
 },
 "nullable": false,
 "properties": {
  "tilsynsrapporter": {
   "items": {
    "$ref": "NPDID"
   },
   "nullable": true,
   "type": "array"
  }
 },
 "title": "Tilda/npdidtilsynsrapporter",
 "type": "object"
}