2016

Endringer innført i 2016.

  • 16.1

    Samtykkebasert datadeling, betalingsløsning, nytt design for roller og rettigheter, videresending av post til innbygger, +++