Samtykkebasert lånesøknad

Samtykkebasert lånesøknad er et samarbeid mellom flere offentlige og private aktører i DSOP-samarbeidet (Digital Samhandling Offentlig Privat). Tjenesten gjør det mulig å hente skattegrunnlag og inntektsdata hos Skatteetaten med samtykkeløsningen fra Altinn.

På denne siden:

Brukerstyrt samtykke i Altinn

Bruk av “Self-contained OAuth 2.0 token”

Metoden som brukes i Samtykkebasert lånesøknad til å sende data er Self-contained OAuth-token. Det betyr at tokenet i seg selv inneholder all informasjon om rettigheten(e) som er blitt delegert fra sluttbruker til datakonsumenten.

Figuren under viser prosessen med bruk av self-contained OAuth token i en tjeneste hvor brukeren søker om lån i banken. Her er “bank” datakonsumenten og “Skatteetaten” er datakilden:

Prosess

Prosess

Slik ser typisk prosessen ut:

  1. Lånesøker går inn på bankens nettside for å søke om lån.
  2. Lånesøker bekrefter i søknadsprosessen at han ønsker å gi banken samtykke til å innhente ligningsopplysninger og blir sendt til Altinn for å gi samtykke.
  3. Lånesøker logger inn i Altinn og gir samtykke. Altinn registrerer samtykket og delegerer rettighet.
  4. Rettighetsdelegering er utført og det sendes en autorisasjonskode tilbake.
  5. Lånesøker sendes tilbake til siden som er angitt av banken i redirect-Url. I Url sendes autorisasjonskoden samt en status som forteller om samtykke ble gitt. Ved bruk av forhåndsregistrerte samtykkeforespørsler vil banken kunne sjekke status på samtykket uavhengig av redirect.
  6. Autorisasjonskoden benyttes av banken mot Altinn for å få tak i Altinn-signert self-contained OAuth token.
  7. Altinn sender signert token til banken.
  8. Banken benytter signert token mot datakilden (f.eks. Skatteetaten).
  9. Tokenet verifiseres av Skatteetaten for å sjekke at innhold stemmer med ønsket utført operasjon og data returneres til banken.

Ta i bruk Samtykkebasert lånesøknad?

Hvis du jobber for en bank, forsikringsselskap eller lignende og ønsker å hente inn skattegrunnlag og inntektsdata hos Skatteetaten, kan du følge BITS guide til samtykkebasert lånesøknad.