Hente ut liste over avgivere

Denne siden beskriver hvordan Altinn kan brukes til å hente ut liste over alle avgivere en bruker kan represtentere

Hente ut liste over avgivere

Henter ut en liste over alle avgivere en person {subject}kan representere, eventuelt spesifisert ned på spesifikk tjeneste eller rolle.

GET https://www.altinn.no/api/serviceowner/reportees?ForceEIAuthentication&subject={subject}&serviceCode={serviceCode}&serviceEdition={serviceEdition}&roleDefinitionId={roleDefinitionId}&showConsentReportees={showConsentReportees} HTTP/1.1
Accept: application/hal+json
ApiKey: myKey

Eksempel på respons:

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/reportees?subject={subject}"
    }
  },
  "_embedded": {
    "reportees": [
      {
        "Name": "BIRI OG TORPO REGNSKAP",
        "Type": "Enterprise",
        "OrganizationNumber": "910437127",
        "OrganizationForm": "AS",
        "Status": "Active"
      },
      {
        "Name": "EIDSNES OG AUSTRE ÅMØY",
        "Type": "Business",
        "OrganizationNumber": "910521551",
        "OrganizationForm": "ORGL",
        "Status": "Active"
      },
      {
        "Name": "FJELL LISA FOS",
        "Type": "Person",
        "SocialSecurityNumber": "13054900281"
      },
      {
        "Name": "BARDU OG SØRUM REGNSKAP",
        "Type": "Business",
        "OrganizationNumber": "910441205",
        "ParentOrganizationNumber": "910460048",
        "OrganizationForm": "BEDR",
        "Status": "Active"
      },
      {
        "Name": "HOLUM OG SVARSTAD REGNSKAP",
        "Type": "Enterprise",
        "OrganizationNumber": "910460048",
        "OrganizationForm": "FLI",
        "Status": "Active"
      },
      {
        "Name": "NICOLINE HANNISDAL",
        "Type": "Person",
        "SocialSecurityNumber": "02066681060"
      }
    ]
  }
}