Satsingsforslag 2018

Kort oppsummering av satsingsforslag for 2018.

Det ser nå ut til at Altinn får 55 millioner for 2018. Merk at dette er et totalbeløp som også skal dekke andre områder enn tjenester 3.0.

Oppsummering

For å nå målsettingene i Regjeringens satsingsområde konkurransekraft for norske arbeidsplasser, Digital agenda og å nå målene i Altinn-strategien, foreslås det å modernisere Felleskomponenten Altinn.

Videreutvikling av Altinn legger til rette for økt realiseringstakt av helhetlige digitale offentlige sluttbrukertjenester, og muliggjør prinsippet om at informasjon til det offentlige skal leveres kun én gang. Selvbetjente verktøy for tjenesteproduksjon skal forenkle, og det skal legges bedre til rette for samhandling, innovasjon og informasjonsdeling ved bruk av Altinn.

Formålet med tiltaket er:

  • Helhetlig offentlige sluttbrukertjenester med brukeren i sentrum
  • Informasjon til det offentlige skal leveres kun én gang