Altinn Studio FLYTTET

Dokumentasjon for app-utvikling i Altinn Studio har blitt flyttet til docs.altinn.studio.