Altinn Studio NY

Altinn Studio er vårt nye verktøy for å utvikle offentlige digitale tjenester. Dette kan være alt fra helt enkle skjema til avanserte applikasjoner.

Hvem kan ta i bruk Altinn Studio?
Hittil har utvalgte pilotbrukere testet løsningen med fokus på de som har kompetanse på systemutvikling og bruk av APIer.

Se også informasjon om hva du kan lage i verktøyet under Roadmap og funksjonalitetsbeskrivelse.

Du må være tjenesteeier i Altinn samt godta bruksvilkår for Altinn i skyen for å kunne produksjonssette tjenester, men alle kan logge inn i altinn.studio og teste ut mulighetene.

Hvis du lurer på noe så er det bare å ta kontakt med oss på Slack eller GitHub, eller lese dokumentasjonen her og på docs.altinn.studio.