Altinn Studio NY

Altinn Studio er Altinns nye verktøy for å utvikle offentlige digitale tjenester. Dette kan være alt fra helt enkle skjema til avanserte applikasjoner.

En første versjon for bruk lanseres i desember 2019. Fra våren 2020 åpner vi for at alle kan ta i bruk Altinn Studio
Hittil har utvalgte pilotbrukere testet løsningen med fokus på de som har kompetanse på systemutvikling og bruk av APIer. Verktøyet vil være i en tidlig versjon ved lansering og bli videreutviklet i 2020. Se hva du kan lage i verktøyet under Slik tar du i bruk Altinn Studio

Du må være tjenesteeier i Altinn for å kunne produksjonssette i Altinn Studio, men alle kan logge inn i altinn.studio og teste ut mulighetene.

Hvis du lurer på noe så er det bare å ta kontakt med oss på Slack eller GitHub.