Regelmotor

Utviklingshåndbok for Altinn regelmotor. Regelmotoren er et alternativ til å utvikle logikk i C# og InfoPath.

 • Innledning

  Altinns regelmotor (Altinn Rule Engine/ARE) tilbyr en alternativ måte å utføre utregning, validering og overføring av verdier mellom skjema.

 • Regler

  Regelfilen bygges opp av en eller flere regler (valideringer eller overføringer). Alle reglene som støttes listes her.

 • Betingelser

  Betingelser (conditions) brukes til å styre om en regel skal kjøres eller ikke.

 • Utvidede beskrivelser

  Bruk av regelmotor for parallell signering og vedleggsfiltrering.

 • Eksempler

  Diverse eksempler på bruk av regelmotoren sammen med skjema.

 • Innføring i xml

  Helt grunnleggende innføring i XML. Både regelfiler og skjemadata i Altinn lagres som XML.

 • Regelmotor.xsd

  XML Schema Definition for Altinn regelfiler.