NB! Dokumentasjonen på dette nettstedet er for en løsning som skal avvikles innen juni 2026. Dokumentasjon for ny løsning finner du her.

Rolle­definisjoner

API relatert til rolledefinisjoner.

På denne siden:

Rolledefinisjoner deles inn i 3 typer: Eksterne, Altinn, og Lokale roller. Eksterne og Altinn roller er definert for alle brukere og organisasjoner i Altinn, mens Lokale roller opprettes av en avgiver og vil bare være definert i kontekst av den bestemte avgiveren. API-endepunktene som beskrives på denne siden vil hente ut alle tre typer rolledefinisjoner, og må derfor gjøres autentisert for en avgiver. For å hente kun Eksterne og Altinn rolledefinisjonene kan man bruke de uautentiserte Metadata-endepunktene som er beskrevet her.

Hente rolledefinisjoner

Henter ut alle rolledefinisjoner tilgjengelig for {who}.

Se også altinn.no/api/help.

GET https://www.altinn.no/api/{who}/authorization/roledefinitions HTTP/1.1
Accept: application/hal+json
ApiKey: myKey

Eksempel på respons

[
 {
  "RoleType": "External",
  "RoleDefinitionId": 82,
  "RoleName": "Privatperson",
  "RoleDescription": "Privatperson"
 },
 {
  "RoleType": "Altinn",
  "RoleDefinitionId": 1525,
  "RoleName": "UDI referanseperson",
  "RoleDescription": "Videreformidlingstjeneste UDI"
 },
 {
  "RoleType": "Altinn",
  "RoleDefinitionId": 2215,
  "RoleName": "hildetest",
  "RoleDescription": "testrolle"
 }
]

Hente ut en enkelt rolle

Hente ut alle rettigheter tilknyttet en spesifikk rolle angitt med roledefinitionid fra rollelisten i punktet over.

Se også altinn.no/api/help.

GET https://www.altinn.no/api/{who}/authorization/roledefinitions/{roledefinitionid} HTTP/1.1
Accept: application/hal+json
ApiKey: myKey

Eksempel på respons:

{
 "RoleType": "External",
 "RoleDefinitionId": 82,
 "RoleName": "Privatperson",
 "RoleDescription": "Privatperson",
 "Rights": [
  {
   "RightID": 63,
   "RightType": "Service",
   "ServiceCode": "SKBERG",
   "ServiceEditionCode": 1,
   "Action": "Read",
   "RightSourceType": "RoleTypeRights",
   "IsDelegatable": false
  },
  {
   "RightID": 68,
   "RightType": "Service",
   "ServiceCode": "SKDPSA",
   "ServiceEditionCode": 2,
   "Action": "Read",
   "RightSourceType": "RoleTypeRights",
   "IsDelegatable": false
  },
  {
   "RightID": 70,
   "RightType": "Service",
   "ServiceCode": "SKDSLN",
   "ServiceEditionCode": 1,
   "Action": "Read",
   "RightSourceType": "RoleTypeRights",
   "IsDelegatable": false
  }
 ]
}

Opprette lokal rolle

Oppretter en egendefinert rolle med de spesifikke rettighetene til tjenester/ressurser som angis i kallet. Språk er valgfri inputparameter.

Tillatte actions er Read, Write, Delete, Sign, ReadArchive, DeleteArchive og disse angir hvilke rettigheter rollen gir for de forskjellige stegene i arbeidsflyten gjennom Altinn. Etter at den er opprettet, må rollen delegeres for faktisk gi rettighetene man har valgt.

Se også altinn.no/api/help.

POST https://www.altinn.no/api/{who}/authorization/roledefinitions/ HTTP/1.1
Content-Type: application/hal+json
ApiKey: myKey
{
 "RoleName": "min egen lokale rolle2",
 "RoleDescription": "en beskrivelse av rollen", 
 "_embedded": {
  "Rights": [
   {
    "ServiceCode": "3357",
    "ServiceEditionCode": "130429",
    "Action": "Read"
   }
  ]
 }
}

Eksempel på respons:
Det returneres en tom respons, men location header angir id på den nye lokale rollen dersom den ble opprettet OK.

HTTP 201 - Created
Location: https://www.altinn.no/api/my/authorization/roledefinitions/13667

Slette lokal rolle

Se også altinn.no/api/help.

DELETE https://www.altinn.no/api/my/authorization/roledefinitions/13667 HTTP/1.1
ApiKey: myKey

Eksempel på respons:

HTTP 204 - No Content

Oppdatere rolle

Oppdaterer angitt rolle for {who}. Språk er valgfri input-parameter

Se også altinn.no/api/help.

PUT https://www.altinn.no/api/{who}/authorization/roledefinitions/{roledefinitionid} HTTP/1.1
Content-Type: application/hal+json
ApiKey: myKey
{
 "RoleName": "min egen lokale rolle5",
 "RoleDescription": "en beskrivelse av rollen",
 "RoleType": "service",
 "_embedded": {
  "Rights": [
   {
    "ServiceCode": "3357",
    "ServiceEditionCode": "130429",
    "Action": "Read"
   }
  ]
 }
}

Eksempel på respons:

HTTP 204 - No content
Location: https://www.altinn.no/api/my/authorization/roledefinitions/13667