Betaling

Ved bruk av Altinns REST-api kan man videresende brukeren til betalingssteget i portal på altinn.no.

Fremgangsmåte

  • GET på elementet som skal betales (f.eks. https://www.altinn.no/api/my/messages/aXXXXX)
  • Hente ut verdi fra link med navn payment
  • Redirecte brukeren til linken, alternativt med parameteret returnurl for å hente brukeren tilbake til samme side etter at betaling er utført.
    • Domenet på returnurl må være registrert sammen med apikey for å ikke bli stoppet av CORS.
    • Når brukeren kommer tilbake vil URL-en ha en ny parameter, kalt resource som inneholder link til elementet (etter arkivering vil elementet få nytt navn - bXXXXX)
    • Hvis man ikke bruker returnurlvil siste respons i prosessen ha status 204 og location header inneholder URI til arkivert element.