NB! Dokumentasjonen på dette nettstedet er for en løsning som skal avvikles innen juni 2026. Dokumentasjon for ny løsning finner du her.

2021

Endringer innført i 2021.

 • 21.12

  Justering i visninger, mindre endringer og feilrettinger

 • 21.11

  Logging av samtykke bytter om dag og måned, mindre endringer og feilrettinger

 • 21.10

  Fjernet duplikater i nedtrekksliste, mindre endringer og feilrettinger

 • 21.9

  Utvidet sertifikatstøtte, mindre endringer og feilrettinger

 • 21.8

  Endring i paralell signering og nedlasting av delegeringer på fil. Mindre endringer og feilrettinger

 • 21.7

  Mindre endringer og feilrettinger

 • 21.6

  Mindre endringer og feilrettinger

 • 21.5

  Autorisasjonsending, mindre endringer og feilrettinger

 • 21.4

  Forbedringer og feilrettinger

 • 21.3

  Forbedringer og feilrettinger

 • 21.2

  Endringer i skattemeldingen. Forbedringer og feilrettinger

 • 21.1

  Mindre forbedringer og feilrettinger