Innsyns­tjenester

Oppslag i datakilder som ligger utenfor Altinn

Hente data ved hjelp av innsynstjeneste

URI-en bygges opp ved hjelp av avgiver og tjenestekode/tjenesteutgavekode som unikt identifiserer en spesifikk tjeneste i Altinn. Siden man i teorien kan få ut mange datatyper på mange formater, er responsen definert som streng.

I praksis er det mulig å angi om man ønsker xml eller json i queryOptions, men det er opp til eier av tjenesten å definere mulighetsrommet siden responsen genereres av kode som tjenestens eier installerer i Altinn.

GET https://www.altinn.no/api/{who}/lookup/{servicecode}/{serviceeditioncode}?queryOptions={options} HTTP/1.1
ApiKey: myKey

Tom eksempelrespons:

<xml>
   ...
</xml>