2015

Endringer innført i 2015.

  • 15.3

    Støtte for virksomhetssertifikat i REST API, tekniske forbedringer, EIR, innlogging med utenlandsk id (eIDAS), +++

  • 15.2

    Ny formidlingstjeneste, forenklet registrering av kontaktinformasjon, forbedret parallell signering, delegering via REST API, +++

  • 15.1

    Splitt av data, automatisert deploy, ny prosess-komponent, mastertjenester, ny startside i TUL, type-ahead i klientliste, +++