Validering av mottaker

Valideringstjenesten lar tjenesteeier kontrollere status på bruker i Altinn før en melding eller varsel sendes ut

I Altinn er det mulig å opprette melding og varsel knyttet til et organisasjon- eller personnummer. Men det er ikke alle virksomheter eller personer det er hensiktmessig å opprette en melding eller varsel til. I mange tilfeller vil det være best å sjekke dette FØR man sender melding/varsel.

Valideringstjenesten gir tjenesteeier en mulighet ti å kontrollere følgende forhold før en melding opprettes eller et varsel sendes:

 • Er organisasjonsnummer gyldig?

 • Finnes organisasjonsnummer i Enhetsregisteret?

 • Er organisasjonenen slettet?

 • Er fødselsnummer gyldig?

 • Lever personen fødselsnummer refererer til?

 • Har personen brukerprofil i Atlinn?

 • Har personen reservert seg mot elektronisk post?

Detaljer om tjenesten

Teknisk dokumentasjon finnes her

Request

GET https://www.altinn.no/api/serviceowner/notifications/validaterecipient?organizationNumber={organizationNumber}&socialSecurityNumber={socialSecurityNumber}&lastName={lastName}&serviceCode={serviceCode}&serviceEditionCode={serviceEditionCode} HTTP/1.1
Accept: application/hal+json
ApiKey: myKey

Krav til spørring:

 • OrganizationNumber skal være et norsk organisasjonsnummer. Må oppgis alene.
 • SocialSecurityNumber er et norsk f- eller d-nummer. Må oppgis sammen med lastName.
 • ServiceCode og serviceEdition er valgfrie, men skal alltid oppgis sammen

Respons

Svar på en gyldig spørring vil være:

- "inboxAccessible": true/false,
- "canReceiveNotificationBySms": true/false 
- "canReceiveNotificationByEmail": true/false

Valideringer som ligger bak verdiene som settes


inboxAccessible settes til true hvis:

For Orgnaisasjonsnummer:

 • organisasjonsnummeret er gyldig og eksisterer i Enhetsregistert
 • organisasjonsnummeret er ikke merket som slettet

For Fødselsnummer:

 • fødsels- eller d-nummeret er gyldig
 • første fire tegn av oppgitt “lastName” matcher personens etternavn
 • personen det refererer til lever
 • personen har brukerprofil i Altinn
 • personen har ikke reservert seg mot elektronisk post i KRR

I alle andre tilfeller settes inboxAccessible til false

canReceiveNotificationBySms settes til true hvis:

For organisasjonsnummer:

 • inboxAccessible også er true
 • Organisasjonen har minst en av følgende to ting:
  • Registrert minst ett mobilnr for SMS i KoFuVi
  • Minst en rettighetshaver som har registrert kontaktinformasjon i form av et mobilnr for virksomheten. Denne betingelsen hensyntas kun hvis:
   • Det er oppgitt tjenestekode/utgave i spørringen
   • Rettighetshaveren enten ikke har definert begrensning på varsling tjeneste, eller den aktuelle tjenesten er på listen av tjenester
   • Rettighetshaveren har “les” på oppgitt tjenestekoder/utgave

For fødselsnummer:

 • inboxAccessible også er true
 • Brukeren har registrert et mobilnr for SMS i KRR

I alle andre tilfeller settes canReceiveNotificationBySms til false


canReceiveNotificationByEmailsettes til true hvis:

For organisasjonsnummer:

 • inboxAccessible også er true
 • Organisasjonen har minst en av en følgende to ting:
  • Registrert minst en e-postadresse i KoFuVi
  • Minst en rettighetshaver som har registrert kontaktinformasjon i form av en e-post for virksomhete. Denne betingelsen hensyntas kun hensyntas hvis:
   • Det er oppgitt tjenestekode/utgave i spørringen
   • Rettighetshaveren enten ikke har definert begrensning på varsling tjeneste, eller den aktuelle tjenesten er på listen av tjenester
   • Rettighetshaveren har “les” på oppgitt tjenestekoder/utgave

For fødselsnummer

 • inboxAccessible også er true
 • Brukeren har registrert et en e-postadresse i KRR

I alle andre tilfeller settes canReceiveNotificationByEmail til false