Publisere SERESxsd-er

Meldingsspesifikasjoner (XSD-er) blir automatisk publisert i en web-basert løsning som kalles SERES Produktforvaltning etter at de er blitt generert i Domeneklienten.

Produktforvaltningsløsningen har som oppgave å gjøre XSD-ene tilgjengelige for utviklere av løsninger som håndterer meldinger som valideres av denne type meldingsspesifikasjoner. Dette er både tjenesteutviklere i Altinn og leverandører av sluttbrukerløsninger.

Løsningen tilbyr navigering blant XSD-er generert fra domener og tilhørende modeller. XSD-ens innhold kan lastes ned for inspeksjon og ev. lagres lokalt.

Lenker til SERES Produktforvaltning finnes på siden SERES-klienter.

Løsningen tilbyr følgende informasjon:

  1. Oversikt over domener i to lister der den ene inneholder lesbare domener og den andre skrivbare domener
  2. For valgt domene; oversikt over modeller i en liste
  3. For valgt modell; oversikt over XSD-er i en liste

XSD-er som er lastet opp i Produktforvaltningen med statusverdi «utkast», kan lastes ned av brukere som er innlogget i denne løsningen og har skrivetilgang til det domenet som XSD-en tilhører. XSD-er med verdier «kandidat», «produksjon», «terminert» og «forkastet» er derimot åpen for alle. Statusverdier kan endres av innloggede brukere med skrivetilgang.

OBS: Noen brukere endrer XSD-ene for bruk i Altinn Tjenesteutvikling etter at de er generert og lastet opp. Før en kan bruke XSD-ene direkte fra Produktforvaltningen i sluttbrukerløsninger etc. må en derfor være sikker på dette ikke er gjort med aktuell XSD.