Altut

For bakoverkompatibilitet tilbys AltUt grensesnittet for registrering av meldinger til eksisterende tjenesteeiere. Nye tjenesteeiere skal benytte grensesnittet correspondence. AltUt grensesnittet blir ikke lenger oppdatert ettersom Altinn videreutvikles.

SubmitAltutMessagePw

Operasjonen SubmitAltutMessagePw benyttes av eksisterende tjenesteeiere for å sende meldinger til avgivere i Altinn.

Tabellen under beskriver datakontrakten for operasjonen:

Input Beskrivelse
altutMessage Meldingen som skal sendes til Altinn. Må være i henhold til AltUt.xsd (versjon 6.0)
Password Tjenesteeiers passord
Returverdi Beskrivelse
submitAltutMessagePwResult Kvittering for innsendingen. Er i henhold til GovOrganReceipt.xsd (versjon 6.0)

Se avsnitt Batch grensesnitt – Altut format for bilde av xml struktur i Altut.xsd.

Tabellen under gir en nærmere beskrivelse av objektene som inngår i datakontrakten

Property Beskrivelse
altutMessage (AltUt.xsd)
Se definisjonen på xsd i avsnittet Batch grensesnitt – Altut format
Element Beskrivelse
GovOrganReceipt Rotnode
schemaVersion Versjon på kvittering
GovOrganReceipt.DataUnitInReceipt Elementet inneholder status på og tidspunkt for forsendelse, samt elementer for melding til kallende system
receiptType Kvitteringstype (valgfritt): PREFILL, ALTUT
status Status på innsending
timeReceived Tidspunkt for innsending
GovOrganReceipt.DataUnitInReceipt.Message Overordnet element
GovOrganReceipt.DataUnitInReceipt.Message.MessageEntry Elementet inneholder melding som beskriver resultat for forsendelse