SOAP

De fleste av Altinns tjenester er tilgjengelig via SOAP API.

Modernisering av Altinn

Altinn skal moderniseres for å sikre brukervennlige, sikre og kostnadseffektive tjenester til innbyggere og næringsliv.

Det betyr at mange av dagens API i Altinn 2 innen juni 2025 vil erstattes av nye tjenester. Før du tar i bruk dagens Altinn 2 API bør du undersøke hvilke konsekvenser moderniseringsløpet har for deg.

Les mer om dette på samarbeidsportalen under Modernisering av Altinn

Denne delen av SOAP-APIet kan benyttes når eksterne systemer skal integreres mot Altinn. Dersom din etat/kommune er tjenesteeier i Altinn har du tilgang til en ekstra del av SOAP-APIet, denne finner du under Api for tjenesteeiere > SOAP.

 • Kom i gang med SOAP API

  Hvordan registrere sluttbrukersystem / SFTP-bruker og etablere system id

 • Grensesnitt

  SOAP operasjoner med beskrivelse.

 • Endepunkter

  URI til alle Altinn tjenester / aliasoversikt for endepunkter. En operasjon kan kalles med forskjellige endepunkter ut fra hvilken autentiseringsmetode tjenesteeier ønsker å benytte.

 • Funksjonelle scenario

  Altinn tilbyr flere tjenester innenfor flere funksjonelle områder for sluttbrukersystemer og dets brukere. Her finner du en beskrivelse av hvilken funksjonalitet som finnes med referanser til hvilke web services som benyttes.

 • Roller og rettigheter

  Beskrivelse av hvem sluttbrukersystemet kan rapportere for.

 • Skjemasett sammenligning

  Altinns behandling av skjemasett som mottas.

 • Sikkerhet og feilkoder

  For å tilby funksjonalitet for sikkerhet gjennom autentisering og autorisasjon benyttes ulike varianter tjenesteparametere for sluttbrukersystemer.