Test av samtykke

Test av samtykketjeneste i Altinn sitt testmiljø

Introduksjon

Altinns testmiljø (https://tt02.altinn.no) er et miljø som funksjonelt speiler produksjonsmiljøet, men som kan brukes for testing og kun inneholder testdata. Dette skal benyttes for å teste samtykke-implementasjoner, og samtykketokens som fåes fra dette miljøet kan benyttes mot f.eks. Skatteetatens test-API-er.

Samtykketoken-generator

Altinn tilbyr et verktøy for å generere samtykketokens, som er tilsvarende de som en får ut gitt et gyldig samtykke. Dette kan brukes for å teste endepunkter som validerer samtykketokens, f.eks. hos Skatteetatens testmiljø.

Hvordan få tilgang?

For å bruke tokengeneratoren trenger du en Maskinporten-integrasjon mot VER2-miljøet av Maskinporten. Les om hvordan du tar i bruk Maskinporten som konsument.

Det må opprettes en klient som er provisjonert med scopet altinn:testtools/tokengenerator/consent. Din organisasjon må bli gitt tilgang til dette scopet av Digitaliseringsdirektoratet. Ta kontakt med oss for å få dette:

Merk at for å få tilgang til tokengeneratoren kreves det at du allerede har blitt tildelt en API-nøkkel.

Hvordan ta i bruk?

Instruksjoner for bruk er beskrevet i README på https://github.com/Altinn/AltinnTestTools. Access-token fra Maskinporten oppgis på vanlig måte i en HTTP-header: Authorization: Bearer <token>

Merk at verktøyet er open source, og du står fritt til å benytte det selv til egne formål, men for å få ut tokens signert av et Altinn-kontrollert sertifikat (som kreves av Altinns API-er og andre digitale tjenester som krever Altinn samtykke-token) må du benytte endepunktene som er beskrevet i README i repoet. Merk at for tiden er det kun anledning for eksterne å få tilgang til å generere samtykketokens.