Tjenestetyper

Beskrivelse av de ulike tjenestetypene i Altinn og hvordan man oppretter og utvikler dem.

 • Ny tjeneste og utgave

  Hvordan opprette nye tjenester og utgaver.

 • Felles

  Funksjonalitet som er felles for alle eller flere av tjenestetypene.

 • Formidling

  Formidlingstjenesten bruker Altinn til å overføre (store) filer fra en avsender til en eller flere mottakere.

 • Innsending

  Innendingstjenester brukes til å sende data fra Sluttbrukerløsningen eller fra sluttbrukersystemer til en etat/tjenesteeier.

  • Betaling

   Altinn kan tilby tjenesteeiere å gjennomføre betaling på innsendingstjenester.

  • Master

   Mastertjenester er innsendingstjenester som utvikles med tanke på å at de skal bli delt av flere tjenesteeiere.

  • Vedleggstyper

   En vedleggstype kan du bruke til å definere et sett med vilkår som må følges for å laste opp filvedlegg.

 • Innsyn

  Innsynstjenester brukes til å hente data ved å kalle en eller flere web services.

 • Lenke

  En lenketjeneste er en lenke fra Altinn til en tjeneste som ligger hos tjenesteeieren.

 • Melding

  Meldingstjenester definerer meldinger som kan sendes fra tjenesteeier til bruker.

 • Samhandling

  En samhandlingstjeneste grupperer enkelttjenester og presentere dem for sluttbruker i en prosess.