NB! Dokumentasjonen på dette nettstedet er for en løsning som skal avvikles innen juni 2026. Dokumentasjon for ny løsning finner du her.

Tjenestetyper

Beskrivelse av de ulike tjenestetypene i Altinn og hvordan man oppretter og utvikler dem.

 • Ny tjeneste og utgave

  Hvordan opprette nye tjenester og utgaver.

  • Felles

   Funksjonalitet som er felles for alle eller flere av tjenestetypene.

   • Formidling

    Formidlingstjenesten bruker Altinn til å overføre (store) filer fra en avsender til en eller flere mottakere.

    • Innsending

     Innendingstjenester brukes til å sende data fra Sluttbrukerløsningen eller fra sluttbrukersystemer til en etat/tjenesteeier.

     • Innsyn

      Innsynstjenester brukes til å hente data ved å kalle en eller flere web services.

      • Lenke

       En lenketjeneste er en lenke fra Altinn til en tjeneste som ligger hos tjenesteeieren.

       • Melding

        Meldingstjenester definerer meldinger som kan sendes fra tjenesteeier til bruker.

        • Samhandling

         En samhandlingstjeneste grupperer enkelttjenester og presentere dem for sluttbruker i en prosess.